U pravu si! Online

Tag Archives: sadržina ugovora o radu

Ugovor o radu

Ugovor o radu je dokument kojim se zasniva radni odnos između poslodavca i zaposlenog, i preciziraju njihova međusobna prava i obaveze. Ugovor o radu sklapa se u pisanoj formi, pre stupanja zaposlenog na posao, a postaje važeći kada ga potpišu zaposleni i poslodavac…

Posted in Zasnivanje radnog odnosa | Also tagged , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje