U pravu si! Online

Tag Archives: raskid ugovora

Nepravične odredbe ugovora o prodaji

Zakon, pod određenim uslovima, neke odredbe ugovora o prodaji roba ili usluga smatra nepravičnim i takve odredbe ne obavezuju potrošača.

Posted in Odnosi sa potrošačima | Also tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Izmene ugovora o putovanju

Agencija može da izmeni program putovanja i cenu aranžmana samo ako su posle potpisivanja ugovora nastale okolnosti na koje ona nije mogla da utiče niti da ih predvidi. Ako su izmene programa putovanja dovele do smanjenja troškova, cena putovanja mora biti za toliko manja i za putnika.

Posted in Turističke agencije | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Odustanak od putovanja

I kada je ugovor o putovanju sklopljen, od dogovorenog aranžmana mogu da odustanu i agencija i putnik. Prema tome koliko pre zakazanog početka puta je do toga došlo i iz kojih razloga, odmerava se da li će i koliko odustanak da košta onog koji se predomislio.

Posted in Turističke agencije | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Obaveze agencije u slučaju neispunjenja ugovora

Ako agencija tokom putovanja, svojom krivicom ili krivicom nekog od njenih partnera odgovornih za delove aranžmana, ne ispuni neku od ugovorenih obaveza, tačno je propisano šta mora da uradi da bi to ispravila, ali i šta treba da radi da ti ne bi baš potpuno upropastila put, ako je otklanjanje nedostatka nemoguće.

Posted in Turističke agencije | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje