U pravu si! Online

Tag Archives: racuni

Štednja — opšte informacije

Štednja je polaganje određenog novčanog iznosa u banku, na koji ti banka plaća kamatu. S bankom zaključuješ ugovor o novčanom depozitu. Štednja može biti po viđenju ili oročena. Takođe, možeš štedeti u dinarima ili devizama.

Posted in Štednja | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ugovor o depozitu (štednji)

Ugovor o depozitu datom na štednju mora biti zaključen u pisanoj formi, na papiru ili drugom trajnom nosaču podataka. Njime banka stiče pravo da raspolaže novcem koji si deponovao i dužna je da ti ga vrati prema uslovima utvrđenim ugovorom, kao i da ti plati ugovorenu kamatu.

Posted in Štednja | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Osiguranje štednog uloga

Banka ima obavezu da tvoje štedne uloge i novac s tekućeg računa, bilo da je reč o dinarima ili devizama, osigura kod Agencije za osiguranje depozita, za slučaj da padne pod stečaj ili bude likvidirana. Osigurava se iznos do 50.000 evra po jednoj osobi u jednoj banci, i za taj iznos država ti garantuje da će ti biti isplaćen ako banka propadne.

Posted in Štednja | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Otvaranje i gašenje računa

Možeš otvoriti dinarski ili devizni račun, i to štedni ili tekući, na koji ćeš primati uplate iz raznih izvora i s koga ćeš podizati gotovinu i obavljati različita plaćanja. U jednoj banci možeš otvoriti više računa, a možeš imati račune i u više banaka istovremeno.

Posted in Računi | Also tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Podizanje novca s računa

Novac sa svog dinarskog ili deviznog računa možeš da podigneš na šalteru bilo koje filijale ili na bilo kojem bankomatu tvoje banke, odmah pošto on „legne“ na račun. Tvoja banka za to ne može da ti naplati nikakvu proviziju, osim ako za to ne koristiš kreditnu karticu. Kada novac podižeš na šalteru ili bankomatu neke druge banke ili u inostranstvu, svakako će ti biti naplaćena provizija.

Posted in Računi | Also tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Dozvoljeni minus

Većina banaka omogućava klijentima koji kod njih otvore tekući račun i svakog meseca imaju priliv na taj račun po osnovu uplate stalnih primanja, da već posle prve uplate primanja zatraže da im banka omogući da uz sopstveni potroše i određeni iznos bančinog novca, odnosno da od banke dobiju pozajmicu.

Posted in Računi | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Platne kartice — opšte informacije

Platna kartica je plastična kartica s magnetnim zapisom koja služi za bezgotovinsko plaćanje roba i usluga i podizanje gotovine u bankama ili na bankomatima. Postoje dve osnovne vrste platnih kartica: debitne i kreditne. Možeš imati i više kartica, iste ili različite vrste.

Posted in Platne kartice | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Vrste kreditnih kartica

Postoje tri tipa kreditnih kartica: one za koje se svakog meseca plaća određeni procenat ukupnog duga, one za koje se svaki potrošeni iznos deli na dogovoreni broj jednakih mesečnih rata i one za koje se ceo dug napravljen u jednom mesecu plaća sledećeg meseca.

Posted in Platne kartice | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ugovor o kreditnoj kartici

Pored elemenata koji moraju da se nađu u svakom ugovoru o platnoj kartici, ugovor o izdavanju i korišćenju kreditne kartice mora da sadrži i odredbe o uslovima kreditiranja.

Posted in Platne kartice | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Banke — opšte informacije

Banke moraju raspolagati kapitalom od najmanje deset miliona evra i zarađuju kroz razliku između kamata koje plaćaju na novac koji prikupljaju, na primer putem štednje, i kamata koje klijenti plaćaju na kredite, kao i naplatom provizija za usluge koje pružaju.

Posted in Banke | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Obaveštavanje klijenata

Tačno je propisano koje informacije se moraju naći u reklamama banaka i njihovim ponudama za zaključenje ugovora. Osim toga, banke svojim klijentima moraju da dostavljaju redovne besplatne izveštaje o stanju računa i raznih zaduženja, kao i obaveštenja o izmenama uslova ugovora koje su potpisale sa klijentima.

Posted in Banke | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje