U pravu si! Online

Tag Archives: prodaja duga

Krediti — opšte informacije

Pri odobravanju kredita banka se obavezuje da korisniku stavi na raspolaganje određeni iznos novca, a korisnik se obavezuje da banci plaća ugovorenu kamatu i dobijeni iznos novca vrati u vreme i na način kako je utvrđeno ugovorom o kreditu, odnosno u određenom broju mesečnih rata.

Posted in Krediti | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ugovor o kreditu

Ugovor o kreditu mora biti zaključen u pisanoj formi i tačno se zna šta on treba da sadrži. Uz njega treba da dobiješ i plan otplate, sa svim detaljima kada će se šta dešavati u vezi sa kreditom koji si dobio.

Posted in Krediti | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Kašnjenje u otplati kredita

Ukoliko počneš da kasniš sa uplatom rata, na zakasnele uplate računaće ti se kamata za slučaj kašnjenja. Ako kašnjenje postane preveliko, banka može da odluči da aktivira instrumente obezbeđenja koje si joj dao prilikom zaključenja ugovora o kreditu.

Posted in Krediti | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Dozvoljeni minus

Većina banaka omogućava klijentima koji kod njih otvore tekući račun i svakog meseca imaju priliv na taj račun po osnovu uplate stalnih primanja, da već posle prve uplate primanja zatraže da im banka omogući da uz sopstveni potroše i određeni iznos bančinog novca, odnosno da od banke dobiju pozajmicu.

Posted in Računi | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Platne kartice — opšte informacije

Platna kartica je plastična kartica s magnetnim zapisom koja služi za bezgotovinsko plaćanje roba i usluga i podizanje gotovine u bankama ili na bankomatima. Postoje dve osnovne vrste platnih kartica: debitne i kreditne. Možeš imati i više kartica, iste ili različite vrste.

Posted in Platne kartice | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Vrste kreditnih kartica

Postoje tri tipa kreditnih kartica: one za koje se svakog meseca plaća određeni procenat ukupnog duga, one za koje se svaki potrošeni iznos deli na dogovoreni broj jednakih mesečnih rata i one za koje se ceo dug napravljen u jednom mesecu plaća sledećeg meseca.

Posted in Platne kartice | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje