U pravu si! Online

Tag Archives: pregled obuće

Šta je pretres, a šta pregled?

Ono što mi, obični ljudi, podrazumevamo kada kažemo „pretres“, u stvari, obuhvata tri zasebno regulisana policijska postupka.

Posted in Policija i predkrivični postupak | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Pregled osoba, predmeta i prevoznih sredstava

Svaki policajac može da zaustavi svaku osobu i pregleda nju, predmete koje ona ima kod sebe i prevozno sredstvo u kojem putuje, ako posumnja da ta osoba ima kod sebe oružje, eksploziv ili bilo koji drugi predmet pogodan za napad ili samopovređivanje.

Posted in Policija i predkrivični postupak | Also tagged , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje