U pravu si! Online

Tag Archives: preduzetnici

Koje inspekcije možeš da očekuješ?

Inspekcije su organi u okviru državne ili lokalne uprave čiji je zadatak da kontrolišu poštovanje propisa i zakonitost rada svih, pa i privatnih preduzetnika i privrednih društava. Svaka inspekcija zadužena je za kontrolu primene propisa iz određene oblasti. Tako tržišna kontroliše poštovanje zakona o trgovini i zaštiti potrošača, sanitarna poštovanje propisa o zdravlju i čistoći i tako dalje.

Posted in Inspekcije | Also tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Postupak inspekcijske kontrole

Inspekcijska kontrola može biti redovna ili vanredna. U redovnu kontrolu inspektori dolaze na osnovu godišnjih planova rada, a u vanrednu po nečijoj prijavi. Oni, dakle, ne mogu tek tako da odu u kontrolu bilo koje firme.

Posted in Inspekcije | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Šta inspekcija može da ti uradi?

Inspekcija najkasnije u roku od dva meseca donosi rešenje sa odlukom o merama za otklanjanje nedostataka u radu firme koji su utvrđeni prilikom kontrole. Uz to može da podnese i prekršajne ili krivične prijave protiv odgovornih osoba.

Posted in Inspekcije | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Šta ti možeš da uradiš inspekciji?

Zakoni koji regulišu određene oblasti predviđaju da li je moguća žalba na rešenje inspekcije. Ipak, i u slučajevima kada ona nije dozvoljena, gotovo uvek imaš pravo da protiv rešenja inspekcije podneseš tužbu Upravnom sudu.

Posted in Inspekcije | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ugovori sa dobavljačima i poslovnim partnerima

Svoje odnose sa dobavljačima i poslovnim partnerima treba da regulišeš ugovorima. Kada je reč o kupoprodaji robe, sklapaš ugovor o prodaji, a za usluge — ugovor o delu.

Posted in Odnosi sa dobavljačima i poslovnim partnerima | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Sporovi sa dobavljačima i poslovnim partnerima

Sporove sa dobavljačima i poslovnim partnerima možeš da rešiš pred privrednim sudovima, stalnim izabranim sudom Privredne komore Srbije, odnosno Privredne komore Vojvodine, a možeš i da se obratiš sudovima časti pri regionalnim privrednim komorama ili Privrednoj komori Srbije.

Posted in Odnosi sa dobavljačima i poslovnim partnerima | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Privremeni prestanak rada preduzetnika

Preduzetnik može privremeno da prestane da radi. Ovome se pribegava kada je reč o godišnjem odmoru, bolovanju ili porodiljskom odsustvu, ali i ako ti posao ne ide, ideš na duži put i tome slično.

Posted in Promene u poslovanju | Also tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Promena pravne forme

Preduzetnik ili privredno društvo može iz različitih razloga odlučiti da nastavi da radi u nekoj drugoj pravnoj formi. Preduzetnik može poželeti da registruje privredno društvo, a društvo sa ograničenom odgovornošću da se preregistruje u akcionarsko društvo, na primer.

Posted in Promene u poslovanju | Also tagged , , , , , , | Leave a comment

Promena vlasnika

Za promenu vlasnika preduzetničke radnje i privrednog društva važe sasvim različita pravila.

Posted in Promene u poslovanju | Also tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Prestanak rada preduzetnika

Preduzetnik prestaje to da bude brisanjem iz registra preduzetnika zbog prestanka rada. Preduzetnik prestaje da radi ili svojom voljom ili po sili zakona, na primer, zbog dugotrajne blokade računa, odlukom suda i slično.

Posted in Promene u poslovanju | Also tagged , , , , , , | Leave a comment

Opšte obaveze prema potrošačima

U odnose s potrošačima stupaš prodajući robu i usluge na tržištu. Neka najopštija pitanja u vezi s trgovinom, koja su od posrednog uticaja na taj odnos, obradili smo u ovom tekstu.

Posted in Odnosi sa potrošačima | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Obaveštavanje potrošača o uslovima prodaje

O robi ili usluzi koju kupuje potrošač mora biti obavešten na jasan i razumljiv način pre nego što mu ih prodaš, da bi mogao da odluči da li će uopšte da se upusti u kupovinu.

Posted in Odnosi sa potrošačima | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Predaja ili isporuka robe kupcu

Prilikom svakodnevne kupovine, u supermarketu ili na kiosku, na primer, do razmene robe za novac dolazi istovremeno, pa je sve jednostavno. Međutim, ako do razmene ne dođe trenutno, važe posebna pravila.

Posted in Odnosi sa potrošačima | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Prodajni podsticaji (popusti i akcije)

Robu i usluge možeš da ponudiš jeftinije ili pod povoljnijim uslovima u odnosu na tvoju redovnu ili prethodnu ponudu, ali ta ponuda mora biti zaista povoljnija, a potrošači o tome moraju biti propisno obavešteni.

Posted in Odnosi sa potrošačima | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Prodaja na daljinu i van poslovnih prostorija

Pod prodajom na daljinu podrazumeva se nuđenje robe ili usluga putem sredstava komunikacije potrošaču koji nije neposredno prisutan, a koji može telefonski, uplatom ili na neki drugi način izvršiti kupovinu. Prodaja van poslovnih prostorija jeste putujuća trgovina, prodaja od vrata do vrata i tako dalje. Za obe ove vrste trgovine važe slična pravila.

Posted in Odnosi sa potrošačima | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje