U pravu si! Online

Tag Archives: pravniima

Finansijske prevare na Internetu

U ovom članku pročitaj o tipičnim prevarama na koje možeš naleteti na Internetu, a naveliko smo i nekoliko caka koje ti mogu pomoći da ih izbegneš.

Posted in Nasilje na internetu | Also tagged , , , , | Leave a comment

Korišćenje Interneta za seksualno nasilje

Karakteristike Interneta poput lakog prikrivanja pravog identiteta čine ga pogodnim za različite zloupotrebe mladih, a među njima naročito je opasna seksualna zloupotreba dece.

Posted in Nasilje na internetu | Also tagged , , , , , , | Leave a comment

Hakerski napadi

Koje sve aktivnosti se smatraju hakerskim napadom i kako ih zakon tretira, pročitaj u ovom članku.

Posted in Nasilje na internetu | Also tagged , , , , , | Leave a comment

Nasilje u školi — opšte informacije

U školama je strogo zabranjeno svako nasilje i zlostavljanje svih osoba koje na bilo koji način učestvuju u radu škole, bez obzira na to ko čini nasilje. Tačno je propisano šta škola treba da radi da do nasilja ne dođe, šta ako do njega ipak dođe, kao i kakve posledice treba da trpi nasilnik.

Posted in Nasilje u školi | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Mehanizmi sprečavanja nasilja u školi

Škola mora ne samo da reaguje na svako nasilje koje se dešava u njoj već ima obavezu i da radi na tome da do njega uopšte ne dođe.

Posted in Nasilje u školi | Also tagged , , , , , , , | Leave a comment

Otkrivanje i zaustavljanje nasilja u školi

Ukoliko sazna za nasilje u školi koje je u toku, svaki zaposleni u školi dužan je da ga prekine ili pozove pomoć ako proceni da to neće moći sam.

Posted in Nasilje u školi | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Postupak u školi posle zaustavljanja nasilja

Reakcija škole posle otkrivanja i zaustavljanja nasilja zavisiće pre svega od toga ko je nasilnik, a ko žrtva. Ukoliko su i nasilnik i žrtva učenici, dalji postupak zavisi od procenjenog nivoa nasilja.

Posted in Nasilje u školi | Also tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Postupak sa učenikom koji je izvršio nasilje

Škola prvo mora da pojača vaspitni rad sa učenikom koji je počinio nasilje, kao i saradnju s njegovim roditeljima. Ukoliko to ne urodi plodom, ili je reč o teškom obliku nasilja, obavezno se vodi disciplinski postupak. Ako je počinjeno neko krivično delo ili prekršaj, a nasilnik je stariji od 14 godina, protiv njega će se voditi i prekršajni ili krivični postupak.

Posted in Nasilje u školi | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

U slučaju da nasilje počini zaposleni

Ako nasilje u školi počini neko od zaposlenih, direktor će ga odmah suspendovati i obavestiti policiju, koja će, ukoliko za to ima osnova, inicirati krivični ili prekršajni postupak. Direktor potom pokreće disciplinski postupak. Ako se utvrdi da zaposleni jeste odgovoran za nasilje, dobiće otkaz, a ukoliko je reč o nastavniku, biće mu oduzeta i dozvola za rad.

Posted in Nasilje u školi | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ako škola ne postupi pravilno

Ukoliko škola ne reaguje na nasilje onako kako je propisano, na raspolaganju su ti dve mogućnosti: možeš da podneseš prijavu prosvetnoj inspekciji ili da Ministarstvu prosvete uputiš zahtev za zaštitu prava učenika.

Posted in Nasilje u školi | Also tagged , , , , , , | Leave a comment

Nasilje u porodici — opšte informacije

Porodični zakon i Krivični zakonik definišu nasilje u porodici kao svako ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana. Ovi zakoni strogo zabranjuju porodično nasilje i predviđaju mere zaštite žrtve i kazne za nasilnika.

Posted in Nasilje u porodici | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Prijava nasilja

Svako može i treba da prijavi nasilje u porodici, ne samo žrtva ili članovi porodice. Prijava se može uputiti policiji, centru za socijalni rad ili javnom tužilaštvu, bez obzira na oblik nasilja o kojem je reč.

Posted in Nasilje u porodici | Also tagged , , , , , , , | Leave a comment

Prijava nasilja centru za socijalni rad

Centru za socijalni rad nasilje može da prijavi žrtva, policija, zdravstvena, obrazovna ili socijalna ustanova, ili bilo koja osoba koja sazna za to. Slučaj se može prijaviti telefonom, dolaskom u centar ili pisanim putem.

Posted in Nasilje u porodici | Also tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Prijava nasilja policiji

Policija može da sazna za nasilje u porodici ako joj to neko prijavi, ili ako sami policajci, tokom redovnog patroliranja ili dok obavljaju neki drugi zadatak, primete znakove nasilja. Može da dobije i nalog od javnog tužioca da proveri prijavu koja je upućena direktno tužiocu.

Posted in Nasilje u porodici | Also tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Šta policija radi kada primi prijavu?

Policija je u nekim slučajevima dužna da izađe na mesto događaja i zaštiti žrtvu. Ako nema razloga za intervenciju, policija će proslediti prijavu javnom tužiocu, a on će odlučiti šta dalje.

Posted in Nasilje u porodici | Also tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje