U pravu si! Online

Tag Archives: pravniima

Krivična dela protiv polne slobode

Najpoznatije krivično delo iz ove grupe svakako je silovanje, ali tu su i neka krivična dela kod kojih do polnog čina dolazi zloupotrebom položaja ili korišćenjem nemoći osobe nad kojom se vrši obljuba. Postoji nekoliko krivičnih dela čije su isključive žrtve maloletnici, mada maloletnik može biti žrtva i ostalih krivičnih dela iz ove oblasti.

Posted in Krivična dela koja uključuju nasilje | Also tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Krivična dela protiv sloboda i prava čoveka i građanina

Krivična dela protiv sloboda i prava građanina i čoveka obuhvataju postupke koji predstavljaju diskriminaciju, prinudu ili ograničenje nekih zakonom garantovanih prava građana.

Posted in Krivična dela koja uključuju nasilje | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Krivična dela protiv braka i porodice

Postoji šest krivičnih dela protiv braka i porodice koja mogu obuhvatati nasilje. Od toga su četiri usmerena isključivo protiv maloletnika, dok žrtva preostala dva može biti bilo koji član porodice.

Posted in Krivična dela koja uključuju nasilje | Also tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Krivična dela protiv imovine

Ovo su krivična dela kojima je nekom pričinjena imovinska šteta. Za neka od njih bitno je da li je počinilac imao nameru da time sebi ili nekom drugom pribavi korist, a za druga nije, važno je samo da postoji šteta.

Posted in Krivična dela koja uključuju nasilje | Also tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Krivična dela protiv javnog reda i mira

Krivična dela iz ove grupe su raznorodna, pa sadrže nasilničko ponašanje, kriminalno organizovanje i naoružavanje ili opremanje za kriminal, ali i neke potpuno drugačije postupke, kao što je povreda groba.

Posted in Krivična dela koja uključuju nasilje | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Krivična dela protiv opšte sigurnosti

U krivična dela protiv opšte sigurnosti spadaju postupci kojima neko ugrožava život i telo ljudi ili imovinu, kao i postupci kojima se otežava ili onemogućava odbrana od takvih situacija.

Posted in Krivična dela koja uključuju nasilje | Also tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Krivična dela protiv državnih organa

Ovo su krivična dela u kojima neko sprečava ili ometa državne organe i ustanove, kao i preduzeća i organizacije koje obavljaju javna ovlašćenja, da rade svoj posao, ili pokušava da taj posao uradi umesto njih, dakle, kad uzme zakon u svoje ruke.

Posted in Krivična dela koja uključuju nasilje | Also tagged , , , , , | Leave a comment

Krivična dela protiv pravosuđa

U ovu grupu spadaju krivična dela kojima se sprečava ili ometa donošenje i sprovođenje odluka suda i drugih državnih organa. Ovih krivičnih dela ima više, a mi ćemo opisati samo ona koja sadrže nasilje.

Posted in Krivična dela koja uključuju nasilje | Also tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Krivična dela protiv ustavnog uređenja

Iz ove grupe za nas je zanimljivo samo jedno krivično delo, s kojim se u svakodnevici relativno često srećemo — izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.

Posted in Krivična dela koja uključuju nasilje | Also tagged , , , , , , | Leave a comment

Krivična dela protiv čovečnosti

U ovu grupu, pored ratnih zločina, genocida i zločina protiv međunarodnog prava, spadaju i dve vrste „mirnodopskih“ krivičnih dela. Prvu čini krivično delo rasne i druge diskriminacije, a drugu krivična dela u vezi s trgovinom ljudima.

Posted in Krivična dela koja uključuju nasilje | Also tagged , , , , , | Leave a comment

Krivična dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja

Ovo je grupa krivičnih dela koja sankcioniše nepridržavanje saobraćajnih propisa koje je dovelo do opasnosti po ljude i imovinu. Tu spadaju i uništenje, oštećenje i uklanjanje saobraćajnih uređaja i znakova, kao i otmica aviona ili broda.

Posted in Krivična dela koja uključuju nasilje | Also tagged , , , , , , , | Leave a comment

Krivična dela protiv zdravlja ljudi

Postoji više krivičnih dela protiv zdravlja ljudi, ali se za samo četiri može reći da sadrže neki oblik nasilja. To su: prenošenje zarazne bolesti, prenošenje infekcije HIV-om, proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda i zagađivanje vode za piće i životnih namirnica.

Posted in Krivična dela koja uključuju nasilje | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Krivična dela protiv životne sredine

Ovo je grupa krivičnih dela protiv biljaka, životinja, zaštićenih prirodnih dobara i životne sredine uopšte.

Posted in Krivična dela koja uključuju nasilje | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Šta je malware?

Izraz malware obuhvata svaki softver koji je dizajniran sa ciljem da prouzrokuje štetu na računaru i računarskim mrežama. O kojim programima je tačno reč i kako da se od njih zaštitiš – pročitaj u nastavku teksta.

Posted in Nasilje na internetu | Also tagged , , , , , , | Leave a comment

Nasilje na forumima i društvenim mrežama

U ovom tekstu obradili smo nekoliko tipičnih neprijatnosti koje možeš da doživiš na Internetu, poput uvrede, klevete ili govora mržnje.

Posted in Nasilje na internetu | Also tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje