U pravu si! Online

Tag Archives: prava zaposlenih

Ugovor o radu

Ugovor o radu je dokument kojim se zasniva radni odnos između poslodavca i zaposlenog, i preciziraju njihova međusobna prava i obaveze. Ugovor o radu sklapa se u pisanoj formi, pre stupanja zaposlenog na posao, a postaje važeći kada ga potpišu zaposleni i poslodavac…

Posted in Zasnivanje radnog odnosa | Also tagged , , , , , , , | Leave a comment

Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju

Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju zaključuju poslodavac i osoba kojoj je posao potreban ne radi zarade, već radi obavljanja pripravničkog staža za polaganje zakonom propisanih stručnih ispita ili radi sticanja posebnih znanja i veština.

Posted in Rad van radnog odnosa | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , | 1 Response

Ugovor o delu

Poslodavac može da angažuje radnika po ugovoru o delu da mu on samostalno napravi ili popravi neku stvar ili obavi neki fizički ili intelektualni posao, ali samo za poslove koji su van delatnosti tog poslodavca. Preduzeće koje pravi odeću ne može da angažuje šnajderku po ovom ugovoru, već s njom mora da zasnuje radni odnos, ali može veb dizajnera radi uređenja sajta.

Posted in Rad van radnog odnosa | Also tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Otkaz zbog stečaja ili likvidacije

Tvoj poslodavac može da prestane da radi na dva načina: likvidacijom, kada ima dovoljno novca da pre gašenja plati sve svoje dugove, i stečajem, kada nema dovoljno sredstava. Ti u oba slučaja ostaješ bez posla, ali imaš pravo da tražiš da ti poslodavac isplati ono što ti je ostao dužan.

Posted in Prestanak radnog odnosa | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Rad od kuće

Poslodavac može da potpiše s tobom ugovor o radu i za obavljanje poslova izvan prostorija preduzeća ili radnje, odnosno, za poslove koje ćeš raditi kod kuće. Rad kod kuće možeš da obavljaš sam ili sa članovima uže porodice, pri čemu si samo ti u radnom odnosu.

Posted in Zasnivanje radnog odnosa | Also tagged , , , , , , , | Leave a comment

Višak zaposlenih

Kada na tržištu ili u firmi, odnosno organizaciji u kojoj radiš dođe do promena usled kojih je prestala potreba za radom izvesnog broja zaposlenih, poslodavac može da ti da otkaz iako ti nisi ništa skrivila. Ta situacija poznata je kao „višak zaposlenih“.

Posted in Prestanak radnog odnosa | Also tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Pripravnici

U pravosuđu, zdravstvu i još nekim delatnostima propisano je da posle završene škole, odnosno fakulteta, moraš pod nadzorom nekog iskusnijeg da odradiš pripravnički staž, posle kojeg polažeš stručni ispit, pa ti tek posle toga daju da samostalno radiš svoj posao.

Posted in Zasnivanje radnog odnosa | Also tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ugovor s kućnim pomoćnim osobljem

Svako može da angažuje kućnu pomoćnicu, bebisiterku, baštovana i drugu poslugu, ili kako se to zakonski zove „kućno pomoćno osoblje“, i da s njima potpiše ugovor o radu. Za ove radnike važi sve što i za ostale zaposlene, ali postoje i neke specifične zakonske odredbe.

Posted in Zasnivanje radnog odnosa | Also tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Naknada zarade tokom bolovanja

Dok si na bolovanju, umesto plate primaš naknadu zarade. Ona iznosi 65 odsto tvoje redovne plate, odnosno 100 odsto ako si na bolovanju zbog profesionalne bolesti, povrede na radu ili dobrovoljnog davanja organa.

Posted in Zarada | Also tagged , , , , , , , | Leave a comment

Bolovanje

Kad si bolesna, ako se povrediš ili je potrebno da neguješ bolesnog člana uže porodice, imaš pravo da ne ideš na posao i da za to vreme umesto plate dobijaš posebnu novčanu naknadu. Ova vrsta odsustva zvanično se naziva „privremena sprečenost za rad“, a u narodu je poznata kao bolovanje.

Posted in Odsustva | Also tagged , , , , , , , | Leave a comment

Zlostavljanje na radu — opšte informacije

Ako te na poslu neko sistematski vređa, ponižava, zastrašuje, svađa s kolegama, seksualno uznemirava, omalovažava tvoj rad, nameće uslove rada ili radne zadatke koji ne važe za druge, ili ti na bilo koji način namerno ugrožava zdravlje, izoluje od kolega ili pokušava da te navede da daš otkaz, onda si žrtva zlostavljanja na radu, poznatog i pod engleskim nazivom mobing. Mobing je zabranjen i postoje različiti načini zaštite od njega.

Posted in Zlostavljanje na radu (mobing) | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Hitne mere zaštite od zlostavljanja na radu

Ne moraš da čekaš kraj postupka koji si pokrenuo protiv osobe koja te zlostavlja na poslu da bi te poslodavac ili sud zaštitio od zlostavljanja. Poslodavac može odmah da udalji zlostavljača s posla ili da ga pošalje na drugo radno mesto. Ako to ne učini, ti možeš da odbiješ da radiš dok se problem ne reši. Sud može po hitnom postupku da zabrani zlostavljaču da se približi tebi ili tvom radnom mestu.

Posted in Zlostavljanje na radu (mobing) | Also tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Posredovanje između žrtve i zlostavljača

Cilj postupka posredovanja jeste da žrtva zlostavljanja na radu i zlostavljač, uz pomoć posrednika, postignu sporazum koji sadrži mere za prestanak mobinga i da se tako problem reši unutar firme, bez pokretanja sudskog postupka.

Posted in Zlostavljanje na radu (mobing) | Also tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Disciplinska odgovornost zaposlenog

Ako postupak posredovanja ne uspe, poslodavac je dužan da pokrene disciplinski postupak protiv zaposlenog koji je optužen za zlostavljanje na radu ukoliko postoji osnovana sumnja da je zlostavljanje zaista izvršeno, kao i protiv zaposlenog za kojeg se sumnja da je zloupotrebio pravo na zaštitu od zlostavljanja.

Posted in Zlostavljanje na radu (mobing) | Also tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Sudska zaštita od zlostavljanja na radu

Sudsku zaštitu od zlostavljanja na radu možeš da zatražiš tužbom za zlostavljanje na radu ako posredovanje u firmi nije uspelo, ili ako za mobing teretiš direktora preduzeća ili preduzetnika kod kojeg radiš, pa ne moraš da prolaziš kroz postupak posredovanja. Ako si žrtva seksualnog uznemiravanja ili je zlostavljanje koje trpiš istovremeno i krivično delo, na raspolaganju su ti i nešto drugačiji mehanizmi sudske zaštite.

Posted in Zlostavljanje na radu (mobing) | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje