U pravu si! Online

Tag Archives: prava učenika

Nasilje u školi — opšte informacije

U školama je strogo zabranjeno svako nasilje i zlostavljanje svih osoba koje na bilo koji način učestvuju u radu škole, bez obzira na to ko čini nasilje. Tačno je propisano šta škola treba da radi da do nasilja ne dođe, šta ako do njega ipak dođe, kao i kakve posledice treba da trpi nasilnik.

Posted in Nasilje u školi | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Mehanizmi sprečavanja nasilja u školi

Škola mora ne samo da reaguje na svako nasilje koje se dešava u njoj već ima obavezu i da radi na tome da do njega uopšte ne dođe.

Posted in Nasilje u školi | Also tagged , , , , , , , | Leave a comment

Otkrivanje i zaustavljanje nasilja u školi

Ukoliko sazna za nasilje u školi koje je u toku, svaki zaposleni u školi dužan je da ga prekine ili pozove pomoć ako proceni da to neće moći sam.

Posted in Nasilje u školi | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Postupak u školi posle zaustavljanja nasilja

Reakcija škole posle otkrivanja i zaustavljanja nasilja zavisiće pre svega od toga ko je nasilnik, a ko žrtva. Ukoliko su i nasilnik i žrtva učenici, dalji postupak zavisi od procenjenog nivoa nasilja.

Posted in Nasilje u školi | Also tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Postupak sa učenikom koji je izvršio nasilje

Škola prvo mora da pojača vaspitni rad sa učenikom koji je počinio nasilje, kao i saradnju s njegovim roditeljima. Ukoliko to ne urodi plodom, ili je reč o teškom obliku nasilja, obavezno se vodi disciplinski postupak. Ako je počinjeno neko krivično delo ili prekršaj, a nasilnik je stariji od 14 godina, protiv njega će se voditi i prekršajni ili krivični postupak.

Posted in Nasilje u školi | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Gde se ispoljava diskriminacija?

Situacije u kojima se ispoljava diskriminacija su one u kojima se svakodnevno nalazimo. Svi moramo da zaradimo neki dinar, odemo u prodavnicu da ga potrošimo, moramo kod lekara, na opštinski šalter, deca moraju da se igraju u parku i svi moramo da prođemo ulicom. Jasno je propisano šta se u ovim situacijama ne sme događati.

Posted in Diskriminacija | Also tagged , , , , , , | Leave a comment

Zaštita prava učenika u okviru škole

Školska ustanova, kao i svi zaposleni u njoj, dužni su da obezbede sve uslove za ostvarivanje prava učenika. Ako do povrede tih prava ipak dođe, svi zaposleni imaju obavezu da to prijave direktoru. Prijavu direktoru može podneti i učenik ili njegov roditelj.

Posted in Nadzor i zaštita | Also tagged , , | Leave a comment

Prosvetna inspekcija – nadležnosti

Prosvetna inspekcija nadzire rad vrtića, škola i fakulteta i proverava da li je sve u skladu sa propisima iz oblasti obrazovanja ili vaspitanja. Prosvetni inspektor reaguje na nepravilnosti u vezi sa upisom učenika u školu, kršenje prava učenika, roditelja i zaposlenih, diskriminaciju, zlostavljanje, zanemarivanje i nasilje nad učenicima i zaposlenima

Posted in Nadzor i zaštita | Also tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Prosvetna inspekcija – prijava i postupak

U slučaju da postoje problemi u vrtiću, osnovnoj ili srednjoj školi, obratićeš se prosvetnoj inspekciji nadležnoj za teritoriju tvoje opštine ili grada. Inspekcija potom ima rok od dva meseca da ispita navode iz prijave i, ako utvrdi da su oni opravdani, reši tvoj problem.

Posted in Nadzor i zaštita | Also tagged , , , | Leave a comment

Prosvetna inspekcija – ishod postupka

Zadatak prosvetnog inspektora je, pre svega, da obezbedi da se rad škole ili vrtića uskladi sa propisima. Zato on naređuje da se nepravilnosti otklone, ili zabranjuje da se sprovede nešto što nije u skladu sa zakonom, a za ozbiljnije prekršaje, kao i za neposlušne prosvetne radnike i škole i nesavesne roditelje, na raspolaganju mu je podnošenje prekršajnih prijava.

Posted in Nadzor i zaštita | Also tagged , , , | Leave a comment

Zahtev za zaštitu prava učenika

Ako problem kršenja nekog od učeničkih prava ne uspeš da rešiš u okviru škole u kojoj je nastao, možeš Ministarstvu prosvete da podneseš zahtev za zaštitu prava učenika. Reč je o postupku u kojem Ministarstvo prosvete, ako se ispostavi da je to neophodno, može i potpuno da zaobiđe organe škole.

Posted in Nadzor i zaštita | Also tagged , , , , , | 1 Response

Prosvetni savetnik

Prosvetni savetnik je nadležan da procenjuje stručni rad prosvetnih radnika i ustanova, a to znači kvalitet nastave, opravdanost ocena ili stručnost nastavnika. On može, na primer, da sedi na času i sluša predavanje ili ocenjivanje, za razliku od prosvetnog inspektora koji to pravo nema.

Posted in Nadzor i zaštita | Also tagged , , , , , , , | Leave a comment

Zabrana nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i seksualne zloupotrebe

U zakonima naše zemlje postoji dugačak niz odredbi kojima se postupci koji uključuju jedan ili više izraza sadržanih u naslovu ovog članka karakterišu kao ozbiljna krivična dela. I pored toga, članovima 44. i 45. Zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije, dodatno se štite deca, učenici i zaposleni u vaspitno-obrazovnim ustanovama – što prilično jasno ukazuje da su oni posebno ugroženi. Zato ćemo se ovom temom pozabaviti malo detaljnije.

Posted in Ponašanje i disciplina | Also tagged , , | Leave a comment
 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje