U pravu si! Online

Tag Archives: prava studenata

Upis na fakultete i visoke škole

Fakulteti i visoke škole raspisuju konkurs za upis na prvu godinu studija bar pet meseci pre početka školske godine. Na konkurs mogu da se prijave svi koji su završili odgovarajuću srednju školu, a kandidati se rangiraju prema uspehu iz srednje škole i rezultatima postignutim na prijemnom ispitu.

Posted in Visoko obrazovanje | Also tagged , , , , , , , | Leave a comment

Ocenjivanje i napredovanje studenata

Da bi stekao diplomu, treba da položiš određeni broj ispita i, na većini fakulteta i visokih škola, na kraju napišeš i odbraniš završni, to jest, diplomski rad. Na nekim fakultetima postoje i radovi koje moraš da odbraniš ranije tokom studija. Svaki ispit i svaki rad nosi određeni broj ESPB bodova, koji su značajni za upis naredne godine, završetak fakulteta i u slučaju da želiš da promeniš fakultet.

Posted in Visoko obrazovanje | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Upis i studiranje studenata iz ranjivih grupa

Postoji nekoliko zakonskih odredaba koje štite studente sa invaliditetom, a mnoge visokoškolske ustanove pružaju tim studentima veću i raznovrsniju podršku nego što ih zakon obavezuje. Za studente romske nacionalnosti važi poseban režim upisa na fakultete o trošku države, ali van kvote za budžetske studente, tako da nikom ne zauzimaju mesto.

Posted in Visoko obrazovanje | Also tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Obaveze i odgovornost nastavnika i studenata

Student mora da ispunjava svoje školske obaveze i poštuje propise ustanove koju pohađa, kao i prava zaposlenih i drugih studenata. Isto tako, i nastavnici u visokom školstvu moraju da poštuju zakone i interne propise ustanove u kojoj rade.

Posted in Visoko obrazovanje | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Povlastice i popusti za studente

Da bi ostvario neke od mnogobrojnih povlastica i popusta za studente, dovoljno je da pokažeš indeks, dok je za druge neophodno da imaš studentsku čip karticu koju možeš da dobiješ u studentskom centru u gradu u kojem studiraš, a postoje i druge kartice koje omogućavaju popuste. Povlastice za gradski prevoz izdaju preduzeća koja obavljaju taj prevoz.

Posted in Visoko obrazovanje | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Autonomija univerziteta

Autonomija univerziteta, visokoškolskih i naučnih ustanova zagarantovana je Ustavom. To znači da država, osim što propisuje zakonske okvire, ne sme dublje da se meša u rad i organizaciju visokog školstva.

Posted in Visoko obrazovanje | Also tagged , , , , , , , | Leave a comment

Nostrifikacija

Nostrifikacija je postupak u kojem se diplome, svedočanstva, ispiti i akademske titule dobijene u inostranstvu priznaju za korišćenje u Srbiji, bilo radi nastavka školovanja ili radi zapošljavanja. Nostrifikovana diploma ima potpuno istu vrednost kao i ona stečena u Srbiji.

Posted in Visoko obrazovanje | Also tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Gde se ispoljava diskriminacija?

Situacije u kojima se ispoljava diskriminacija su one u kojima se svakodnevno nalazimo. Svi moramo da zaradimo neki dinar, odemo u prodavnicu da ga potrošimo, moramo kod lekara, na opštinski šalter, deca moraju da se igraju u parku i svi moramo da prođemo ulicom. Jasno je propisano šta se u ovim situacijama ne sme događati.

Posted in Diskriminacija | Also tagged , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje