U pravu si! Online

Tag Archives: prava invalida

Šta nije diskriminacija?

Postoje neke situacije koje mogu izgledati diskriminatorske, ali se takvim ne smatraju. Tako poslodavac ima pravo da na posao primi kandidata čije lične osobine najpribližnije odgovaraju potrebama radnog mesta, a nije diskriminacija zbog političke pripadnosti kada je državnom funkcioneru zabranjeno da istovremeno obavlja i stranačku funkciju.

Posted in Diskriminacija | Also tagged , , , , | Leave a comment

Posebna zaštita nekih ranjivih grupa

Zaštita od diskriminacije važi za sve. Uprkos tome, postoje neke situacije vezane za diskriminaciju pojedinih grupa koje je zakonodavac našao za shodno da posebno naglasi, zato što se one često događaju.

Posted in Diskriminacija | Also tagged , , , , , , | Leave a comment

Pozitivna diskriminacija

Nije svaka diskriminacija nepoželjna, neprihvatljiva i zakonom zabranjena. Nekim grupama ljudi prava su uskraćivana i kršena sistematski i to često vekovima. Zato se njima mora pomoći da dođu na “startnu poziciju” jednaku sa sa ostalim građanima.

Posted in Diskriminacija | Also tagged , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje