U pravu si! Online

Tag Archives: prava građana

Informativni razgovor

Na razgovor radi prikupljanja obaveštenja, poznatiji kao informativni razgovor, policija može pozvati osobu za koju ima razloga da pretpostavi da zna nešto od značaja za zaštitu života, prava, sloboda i ličnog integriteta ljudi, zaštitu imovine, sprečavanje, otkrivanje i rasvetljavanje krivičnih dela i prekršaja ili otkrivanje i hvatanje izvršilaca krivičnih dela i prekršaja i drugih osoba za kojima se traga.

Posted in Policija i predkrivični postupak | Also tagged , , , , , , | Leave a comment

Privođenje

Kada kažemo „privođenje“, mislimo na svaku situaciju u kojoj ti policajci kažu: „Pođite s nama“, ili: „Idemo u stanicu“. Oni to mogu da učine samo u zakonom određenim slučajevima.

Posted in Policija i predkrivični postupak | Also tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Šta je pretres, a šta pregled?

Ono što mi, obični ljudi, podrazumevamo kada kažemo „pretres“, u stvari, obuhvata tri zasebno regulisana policijska postupka.

Posted in Policija i predkrivični postupak | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Pretres

Pretres osoba, stanova i drugih prostorija obavlja se radi otkrivanja tragova i dokaza o nekom već izvršenom krivičnom delu ili hvatanja počinioca krivičnog dela. To je jedna od odlika po kojima se pretres razlikuje od pregleda. Pretres je, osim u izuzetnim slučajevima, moguće obaviti samo po nalogu suda.

Posted in Policija i predkrivični postupak | Also tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Pregled osoba, predmeta i prevoznih sredstava

Svaki policajac može da zaustavi svaku osobu i pregleda nju, predmete koje ona ima kod sebe i prevozno sredstvo u kojem putuje, ako posumnja da ta osoba ima kod sebe oružje, eksploziv ili bilo koji drugi predmet pogodan za napad ili samopovređivanje.

Posted in Policija i predkrivični postupak | Also tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Pregled mesta događaja

Kada policajac sazna da je izvršeno krivično delo ili prekršaj, ili da se desio neki drugi događaj koji treba razjasniti, on treba da otkloni opasnost po ljude i imovinu i obezbedi ukazivanje pomoći povređenima ako ih ima. Zatim treba da potraži tragove i predmete koji bi mogli poslužiti kao dokaz i da ne dozvoli da dođe do njihovog uništenja.

Posted in Policija i predkrivični postupak | Also tagged , , , , , , , | Leave a comment

Prijavljivanje krivičnih dela i prekršaja

Postoje krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti i svako ko zna za njih treba da ih prijavi javnom tužiocu, policiji ili sudu. Druga krivična dela javni tužilac goni samo na predlog žrtve ili oštećenog, dok se treća gone samo po privatnoj tužbi, koju oštećeni treba da podnese nadležnom sudu. Prekršaj možeš da prijaviš i tužiocu ili policiji, a ako si oštećeni, možeš i sam da pokreneš prekršajni postupak u sudu za prekršaje.

Posted in Policija i predkrivični postupak | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Opšta pravila upotrebe sredstava prinude

Policajac može da upotrebi sredstva prinude samo u službene svrhe, samo ako zadatak ne može da se izvrši na drugi način, i to uzdržano i srazmerno opasnosti koju treba da otkloni.

Posted in Policija i predkrivični postupak | Also tagged , , , , , , | Leave a comment

Kada i kako policija sme da upotrebi vatreno oružje?

Policajac može da upotrebi vatreno oružje samo u određenim situacijama i samo po naređenju neposrednog starešine, izuzev ako mu je to jedino sredstvo za odbranu od neposrednog napada i opasnosti.

Posted in Policija i predkrivični postupak | Also tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Zadržavanje osumnjičenih za krivična dela

Policija ima pravo da pod određenim uslovima zadrži radi saslušanja osobu za koju sumnja da je izvršila krivično delo, do 48 sati pre izvođenja pred istražnog sudiju.

Posted in Policija i predkrivični postupak | Also tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Policijsko zadržavanje

Postoji nekoliko situacija u kojima policija sme da zadrži neku osobu u policijskoj stanici, i za svaku od njih propisano je koliko zadržavanje može da traje.

Posted in Policija i predkrivični postupak | Also tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Pritužbe na rad policije

Ukoliko smatraš da je neki policajac povredio tvoja prava i slobode, to jest, da je prekoračio svoja službena ovlašćenja na tvoju štetu, imaš pravo da Ministarstvu unutrašnjih poslova podneseš pritužbu protiv njega.

Posted in Policija i predkrivični postupak | Also tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Saobraćajna policija

Kontrolu i regulisanje saobraćaja po pravilu obavlja poseban deo policije — Uprava saobraćajne policije, ali te poslove izuzetno mogu da rade i „obični“ policajci. S druge strane, i saobraćajni policajci mogu da obavljaju ostale policijske poslove, pa će postupiti kao i svaki drugi policajac ako naiđu na nešto nezakonito.

Posted in Policija i predkrivični postupak | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje