U pravu si! Online

Tag Archives: prava deteta

Mehanizmi sprečavanja nasilja u školi

Škola mora ne samo da reaguje na svako nasilje koje se dešava u njoj već ima obavezu i da radi na tome da do njega uopšte ne dođe.

Posted in Nasilje u školi | Also tagged , , , , , , , | Leave a comment

Otkrivanje i zaustavljanje nasilja u školi

Ukoliko sazna za nasilje u školi koje je u toku, svaki zaposleni u školi dužan je da ga prekine ili pozove pomoć ako proceni da to neće moći sam.

Posted in Nasilje u školi | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Postupak u školi posle zaustavljanja nasilja

Reakcija škole posle otkrivanja i zaustavljanja nasilja zavisiće pre svega od toga ko je nasilnik, a ko žrtva. Ukoliko su i nasilnik i žrtva učenici, dalji postupak zavisi od procenjenog nivoa nasilja.

Posted in Nasilje u školi | Also tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Postupak sa učenikom koji je izvršio nasilje

Škola prvo mora da pojača vaspitni rad sa učenikom koji je počinio nasilje, kao i saradnju s njegovim roditeljima. Ukoliko to ne urodi plodom, ili je reč o teškom obliku nasilja, obavezno se vodi disciplinski postupak. Ako je počinjeno neko krivično delo ili prekršaj, a nasilnik je stariji od 14 godina, protiv njega će se voditi i prekršajni ili krivični postupak.

Posted in Nasilje u školi | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ako škola ne postupi pravilno

Ukoliko škola ne reaguje na nasilje onako kako je propisano, na raspolaganju su ti dve mogućnosti: možeš da podneseš prijavu prosvetnoj inspekciji ili da Ministarstvu prosvete uputiš zahtev za zaštitu prava učenika.

Posted in Nasilje u školi | Also tagged , , , , , , | Leave a comment

Maloletna žrtva u postupku po Porodičnom zakonu

U slučajevima nasilja u porodici deca uživaju posebnu zaštitu. To znači da u bilo kojoj tužbi koja se podnosi u vezi s porodičnim odnosima može biti navedeno da je dete žrtva nasilja.

Posted in Nasilje u porodici | Also tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Maloletna žrtva u krivičnom postupku

Kada je žrtva bilo kog krivičnog dela koje ima elemente nasilja u porodici maloletna, krivični postupak vodi se kao hitan, a inspektori koji vode slučaj, javni tužilac, istražni sudija i sudija moraju biti posebno obučeni za rad s maloletnicima.

Posted in Nasilje u porodici | Also tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Maloletni nasilnik

Rešavanje problema nasilja u porodici specifično je ako nasilje vrši maloletnik. Na dileme da li uopšte prijaviti dete i šta dalje uraditi kako bi ono promenilo svoje ponašanje — zakon nudi rešenje u vidu procedure posebno prilagođene ovakvim slučajevima.

Posted in Nasilje u porodici | Also tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Pomoć deci za letovanje, zimovanje i ekskurzije

Lokalne samouprave često u celosti ili delimično plaćaju letovanja, zimovanja, ekskurzije i rekreativne nastave socijalno ugroženoj deci.

Posted in Materijalna pomoć opština i gradova | Also tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Šta je hraniteljstvo?

Hraniteljstvo je naziv za smeštaj deteta u porodicu koja nije njegova. Hranitelji preuzimaju neposrednu brigu o detetu i imaju dužnost da se, pod nadzorom socijalnih radnika, staraju o njegovom zdravlju, razvoju, vaspitanju i obrazovanju.

Posted in Porodični smeštaj | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Život u hraniteljskoj porodici

Iako odnos hranitelja i deteta u najvećoj mogućoj meri treba da bude nalik na odnos između deteta i roditelja, boravak deteta u hraniteljskoj porodici regulisan je jasnim i preciznim pravilima.

Posted in Porodični smeštaj | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Dečji dodatak

Dečji dodatak je novčana pomoć koja se mesečno isplaćuje roditeljima u porodici koja ima prihode ispod određenog iznosa. Novac se isplaćuje za prva četiri deteta u porodici.

Posted in Materijalna pomoć države | Also tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Dečji dodatak – potrebna dokumenta

Zahtev za dodelu dečjeg dodatka, uz ostala potrebna dokumenta, podnosi se opštinskoj, odnosno gradskoj upravi u mestu u kome živiš, na posebnom obrascu koji možeš dobiti na opštinskom šalteru.

Posted in Materijalna pomoć države | Also tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Besplatan vrtić za decu bez roditeljskog staranja

Deca bez roditeljskog staranja imaju pravo na besplatan boravak u gradskom ili opštinskom obdaništu ako su smeštena u ustanovu socijalne zaštite ili, za decu smeštenu u hraniteljsku porodicu ili kod staratelja, ako je za njih prethodno dobijen dečji dodatak.

Posted in Materijalna pomoć države | Also tagged , , , , , | Leave a comment

Ostvarivanje prava na socijalne usluge

Od centra za socijalni rad možeš, pored materijalne pomoći, da tražiš i ono što se zove „usluge socijalne zaštite“. Tako se nazivaju postupci kojima te centar štiti od nasilja u porodici, rešava to što zbog raznih razloga nisi u stanju da se brineš o sebi, i tome slično.

Posted in Centar za socijalni rad | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje