U pravu si! Online

Tag Archives: postupak medijacije

Posredovanje između žrtve i zlostavljača

Cilj postupka posredovanja jeste da žrtva zlostavljanja na radu i zlostavljač, uz pomoć posrednika, postignu sporazum koji sadrži mere za prestanak mobinga i da se tako problem reši unutar firme, bez pokretanja sudskog postupka.

Posted in Zlostavljanje na radu (mobing) | Also tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje