U pravu si! Online

Tag Archives: poslovne knjige

Paušalno oporezivanje preduzetnika

Preduzetnici čiji je ukupan godišnji promet manji od 3.000.000 dinara i zadovoljavaju još neke uslove, mogu tražiti da porez plaćaju paušalno. To znači da poreznicima ne moraš da dokazuješ koliki su ti prihodi i rashodi, već će oni proceniti kolika je osnovica za plaćanje poreza i doprinosa.

Posted in Porezi, doprinosi i takse | Also tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Postupak oporezivanja

Utvrđivanje i naplatu poreza, doprinosa i ostalih davanja državi obavlja Poreska uprava, a isti posao, kada je reč o dažbinama koje plaćaš opštini ili gradu, rade odgovarajući lokalni organi. Pri tom i poreski obveznik ima neka prava.

Posted in Porezi, doprinosi i takse | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Knjigovodstvo

Obavezu vođenja poslovnih knjiga, u kojima se beleže svi prihodi, rashodi i promene u imovini, kao i sastavljanja finansijskih izveštaja, imaju sva privredna društva. Isti je slučaj i s preduzetnicima, osim onih koji porez na prihode od samostalne delatnosti plaćaju paušalno.

Posted in Knjigovodstvo i finansijsko poslovanje | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje