U pravu si! Online

Tag Archives: poslovna banka

Plaćanje putem računa i sredstva obezbeđenja

Obaveze prema dobavljačima i državi moraš da plaćaš putem računa, bezgotovinski. Ta plaćanja možeš da iniciraš ti, nalogom za plaćanje koji ćeš podneti banci, a može i onaj kome si dužan, podnošenjem nekog od sredstava naplate, koja služe i kao sredstva obezbeđenja.

Posted in Knjigovodstvo i finansijsko poslovanje | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Otvaranje računa

Preduzetnici i preduzeća moraju imati dinarski račun u banci, na koji će primati uplate, uplaćivati svoj dnevni pazar i vršiti sva plaćanja. Pored dinarskog, firme mogu otvarati i devizne račune, namenjene pre svega poslovanju sa inostranstvom.

Posted in Započinjanje posla | Also tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje