U pravu si! Online

Tag Archives: poreska inspekcija

Koje inspekcije možeš da očekuješ?

Inspekcije su organi u okviru državne ili lokalne uprave čiji je zadatak da kontrolišu poštovanje propisa i zakonitost rada svih, pa i privatnih preduzetnika i privrednih društava. Svaka inspekcija zadužena je za kontrolu primene propisa iz određene oblasti. Tako tržišna kontroliše poštovanje zakona o trgovini i zaštiti potrošača, sanitarna poštovanje propisa o zdravlju i čistoći i tako dalje.

Posted in Inspekcije | Also tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Postupak inspekcijske kontrole

Inspekcijska kontrola može biti redovna ili vanredna. U redovnu kontrolu inspektori dolaze na osnovu godišnjih planova rada, a u vanrednu po nečijoj prijavi. Oni, dakle, ne mogu tek tako da odu u kontrolu bilo koje firme.

Posted in Inspekcije | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Šta inspekcija može da ti uradi?

Inspekcija najkasnije u roku od dva meseca donosi rešenje sa odlukom o merama za otklanjanje nedostataka u radu firme koji su utvrđeni prilikom kontrole. Uz to može da podnese i prekršajne ili krivične prijave protiv odgovornih osoba.

Posted in Inspekcije | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Šta ti možeš da uradiš inspekciji?

Zakoni koji regulišu određene oblasti predviđaju da li je moguća žalba na rešenje inspekcije. Ipak, i u slučajevima kada ona nije dozvoljena, gotovo uvek imaš pravo da protiv rešenja inspekcije podneseš tužbu Upravnom sudu.

Posted in Inspekcije | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Porez na dodatu vrednost (PDV)

Porez na dodatu vrednost (PDV) jeste porez na potrošnju. On se plaća na isporuku dobara i pružanje usluga u svim fazama proizvodnje i prometa robe i usluga, svaki put kada roba promeni vlasnika, kao i na uvoz robe.

Posted in Porezi, doprinosi i takse | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Poreska kontrola

Kontrolu poreskih obveznika u ispunjavanju njihovih obaveza sprovode poreski inspektori. Oni su nadležni i za podnošenje prijava za poreske prekršaje, a kad se posumnja na neko od poreskih krivičnih dela, na scenu stupa poreska policija.

Posted in Porezi, doprinosi i takse | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Prinudna naplata

Ako poreze i ostale dažbine ne platiš na vreme, oni će biti naplaćeni u postupku prinudne naplate, i to iz tvojih novčanih sredstava, potraživanja ili imovine.

Posted in Porezi, doprinosi i takse | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Poreski prekršaji i krivična dela

Postoji niz prekršaja i krivičnih dela koja se tiču isključivo nepravilnosti u prijavljivanju, evidentiranju i plaćanju poreza i sporednih davanja, kao i pokušaja da se izbegne plaćanje ovih obaveza.

Posted in Porezi, doprinosi i takse | Also tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje