U pravu si! Online

Tag Archives: policijska brutalnost

Privođenje

Kada kažemo „privođenje“, mislimo na svaku situaciju u kojoj ti policajci kažu: „Pođite s nama“, ili: „Idemo u stanicu“. Oni to mogu da učine samo u zakonom određenim slučajevima.

Posted in Policija i predkrivični postupak | Also tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Šta je pretres, a šta pregled?

Ono što mi, obični ljudi, podrazumevamo kada kažemo „pretres“, u stvari, obuhvata tri zasebno regulisana policijska postupka.

Posted in Policija i predkrivični postupak | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Pretres

Pretres osoba, stanova i drugih prostorija obavlja se radi otkrivanja tragova i dokaza o nekom već izvršenom krivičnom delu ili hvatanja počinioca krivičnog dela. To je jedna od odlika po kojima se pretres razlikuje od pregleda. Pretres je, osim u izuzetnim slučajevima, moguće obaviti samo po nalogu suda.

Posted in Policija i predkrivični postupak | Also tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Pregled mesta događaja

Kada policajac sazna da je izvršeno krivično delo ili prekršaj, ili da se desio neki drugi događaj koji treba razjasniti, on treba da otkloni opasnost po ljude i imovinu i obezbedi ukazivanje pomoći povređenima ako ih ima. Zatim treba da potraži tragove i predmete koji bi mogli poslužiti kao dokaz i da ne dozvoli da dođe do njihovog uništenja.

Posted in Policija i predkrivični postupak | Also tagged , , , , , , , | Leave a comment

Opšta pravila upotrebe sredstava prinude

Policajac može da upotrebi sredstva prinude samo u službene svrhe, samo ako zadatak ne može da se izvrši na drugi način, i to uzdržano i srazmerno opasnosti koju treba da otkloni.

Posted in Policija i predkrivični postupak | Also tagged , , , , , , | Leave a comment

Vrste sredstava prinude

Pored opštih pravila upotrebe koja važe za sva sredstva prinude koja može da upotrebi policija, za svako od tih sredstava važe i neka posebna pravila.

Posted in Policija i predkrivični postupak | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Zadržavanje osumnjičenih za krivična dela

Policija ima pravo da pod određenim uslovima zadrži radi saslušanja osobu za koju sumnja da je izvršila krivično delo, do 48 sati pre izvođenja pred istražnog sudiju.

Posted in Policija i predkrivični postupak | Also tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Policijsko zadržavanje

Postoji nekoliko situacija u kojima policija sme da zadrži neku osobu u policijskoj stanici, i za svaku od njih propisano je koliko zadržavanje može da traje.

Posted in Policija i predkrivični postupak | Also tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Pritužbe na rad policije

Ukoliko smatraš da je neki policajac povredio tvoja prava i slobode, to jest, da je prekoračio svoja službena ovlašćenja na tvoju štetu, imaš pravo da Ministarstvu unutrašnjih poslova podneseš pritužbu protiv njega.

Posted in Policija i predkrivični postupak | Also tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Saobraćajna policija

Kontrolu i regulisanje saobraćaja po pravilu obavlja poseban deo policije — Uprava saobraćajne policije, ali te poslove izuzetno mogu da rade i „obični“ policajci. S druge strane, i saobraćajni policajci mogu da obavljaju ostale policijske poslove, pa će postupiti kao i svaki drugi policajac ako naiđu na nešto nezakonito.

Posted in Policija i predkrivični postupak | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Žalbe na rad komunalne policije

Ako smatraš da je komunalni policajac upotrebio neko od svojih ovlašćenja protivno zakonu, možeš da uputiš pritužbu na njegov rad. Ukoliko je pogrešno procenio da si počinio neki prekršaj, pa ti je neopravdano naplatio kaznu, možeš se žaliti prekršajnom sudu. Ako si zbog njega pretrpeo nekakvu štetu, možeš preko suda da tražiš nadoknadu.

Posted in Komunalna policija | Also tagged , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje