U pravu si! Online

Tag Archives: placanje poreza

Šta sve moraš da plaćaš državi?

Po otvaranju firme, bilo da si preduzetnik ili si registrovao privredno društvo, moraćeš da plaćaš razne poreze, doprinose i takse, što republičke, što lokalne.

Posted in Porezi, doprinosi i takse | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Responses

Porez na zarade i druga primanja radnika

Porez na zarade zaposlenih plaća se za sve koji rade po ugovoru o radu i neke od onih koji rade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima. Porez se plaća na bruto zaradu, po stopi od 12 odsto.

Posted in Porezi, doprinosi i takse | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Porez na dobit preduzeća i prihod preduzetnika

Na ono što ostane kada platiš sve rashode i dažbine na kraju godine treba da platiš porez, koji se u slučaju preduzetnika zove „porez na prihod od samostalne delatnosti“, a za privredna društva — „porez na dobit pravnih lica“. Pri utvrđivanju ova dva poreza važe gotovo ista pravila, a i stopa je ista — 10 odsto.

Posted in Porezi, doprinosi i takse | Also tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Paušalno oporezivanje preduzetnika

Preduzetnici čiji je ukupan godišnji promet manji od 3.000.000 dinara i zadovoljavaju još neke uslove, mogu tražiti da porez plaćaju paušalno. To znači da poreznicima ne moraš da dokazuješ koliki su ti prihodi i rashodi, već će oni proceniti kolika je osnovica za plaćanje poreza i doprinosa.

Posted in Porezi, doprinosi i takse | Also tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Porez na prihode od kapitala

Ako posluješ u okviru privrednog društva, pa ti ostane neka količina novca kada isplatiš sve troškove i dažbine, to možeš da uložiš u razvoj posla, a možeš i da isplatiš sebi kao učešće u dobiti. U ovom drugom slučaju moraćeš da platiš porez na prihode od kapitala, po stopi od 10 odsto.

Posted in Porezi, doprinosi i takse | Also tagged , , , , , , , | Leave a comment

Porez na imovinu

Porez na imovinu plaća se na svojinu nad zemljištem, stambenim i poslovnim zgradama i drugim građevinskim objektima, ili njihovim delovima. Ovaj porez plaća se i na prava zakupa i korišćenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini i pravo zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Posted in Porezi, doprinosi i takse | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Porez na držanje i upotrebu dobara

Porez na držanje i upotrebu dobara plaća se ukoliko je privredno društvo ili preduzetnik vlasnik automobila, motocikla, aviona, helikoptera, čamca, broda, jahte na motorni pogon ili splava namenjenog ugostiteljstvu. Ako je preduzetnik platio porez na dobra koja koristi u obavljanju delatnosti, može da ga prikaže kao poslovni trošak.

Posted in Porezi, doprinosi i takse | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Postupak oporezivanja

Utvrđivanje i naplatu poreza, doprinosa i ostalih davanja državi obavlja Poreska uprava, a isti posao, kada je reč o dažbinama koje plaćaš opštini ili gradu, rade odgovarajući lokalni organi. Pri tom i poreski obveznik ima neka prava.

Posted in Porezi, doprinosi i takse | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Poreska kontrola

Kontrolu poreskih obveznika u ispunjavanju njihovih obaveza sprovode poreski inspektori. Oni su nadležni i za podnošenje prijava za poreske prekršaje, a kad se posumnja na neko od poreskih krivičnih dela, na scenu stupa poreska policija.

Posted in Porezi, doprinosi i takse | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje