U pravu si! Online

Tag Archives: pdv

Porezi pri kupoprodaji nekretnina

Kada dođe do kupoprodaje nekretnine, treba platiti i porez, i to radi kupac. Ako si kupio novoizgrađeni stan koji se prodaje prvi put, platićeš porez na dodatu vrednost po stopi od osam odsto, a u svim ostalim slučajevima plaćaš porez na prenos apsolutnih prava po stopi od 2,5 odsto. Prodavac u određenim slučajevima treba da plati porez na kapitalni dobitak.

Posted in Kupoprodaja nekretnina | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Paušalno oporezivanje preduzetnika

Preduzetnici čiji je ukupan godišnji promet manji od 3.000.000 dinara i zadovoljavaju još neke uslove, mogu tražiti da porez plaćaju paušalno. To znači da poreznicima ne moraš da dokazuješ koliki su ti prihodi i rashodi, već će oni proceniti kolika je osnovica za plaćanje poreza i doprinosa.

Posted in Porezi, doprinosi i takse | Also tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Formiranje cene

Na formiranje konačne prodajne cene neke robe ili usluge utiču mnogi činioci. Osnovni je nabavna cena, kojoj se moraju dodati i troškovi koji su neposredno u vezi s prodajom tog proizvoda ili usluge, kao i porez na dodatu vrednost. Ne zaboravi da uračunaš i deo koji pripada tebi.

Posted in Knjigovodstvo i finansijsko poslovanje | Also tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje