U pravu si! Online

Tag Archives: ostavinska rasprava

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Ugovorom o doživotnom izdržavanju neka osoba se obavezuje da će da izdržava drugu osobu i brine o njoj do kraja njenog života u zamenu za njenu imovinu, najčešće neku nekretninu. Davalac izdržavanja postaje vlasnik imovine tek nakon smrti izdržavane osobe.

Posted in Izdržavanje | Also tagged , , , , | Leave a comment

Ko nasleđuje?

E, ovo je malo komplikovano. Dakle, ako postoji punovažan testament, naslednici su osobe koje su u testamentu spomenute, kao i nespomenuti nužni naslednici. Ako testament ne postoji, kao i u slučaju da testamentom nije obuhvaćena cela imovina preminulog, imovina se raspoređuje unutar prvog postojećeg naslednog reda.…

Posted in Nasleđivanje | Also tagged , , , , , | Leave a comment

Testament

Zaveštanje, ili testament, jeste lična izjava volje kojom ostavilac odlučuje o tome na koji će način njegova imovina biti raspoređena posle njegove smrti.

Posted in Nasleđivanje | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje