U pravu si! Online

Tag Archives: organ starateljstva

Prijava nasilja centru za socijalni rad

Centru za socijalni rad nasilje može da prijavi žrtva, policija, zdravstvena, obrazovna ili socijalna ustanova, ili bilo koja osoba koja sazna za to. Slučaj se može prijaviti telefonom, dolaskom u centar ili pisanim putem.

Posted in Nasilje u porodici | Also tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Uloga centra za socijalni rad

Centar za socijalni rad ima pravo i dužnost da samostalno interveniše u slučaju nasilja u porodici, pogotovo kada su žrtve deca. U svim slučajevima porodičnog nasilja centar može da prijavi slučaj policiji, podnese krivičnu prijavu protiv nasilnika i pokreće sporove za utvrđivanje mera zaštite od nasilja u porodici.

Posted in Nasilje u porodici | Also tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Nadležnost centra za socijalni rad

Centar za socijalni rad je centralna ustanova u kojoj se odlučuje o gotovo svemu što ima veze sa socijalnom zaštitom. Ako ti treba neki oblik socijalne zaštite moraš da odeš u centar, a svi državni organi, zdravstvene i obrazovne ustanove, obaveštavaju centar kada naiđu na osobu kojoj je potrebna ova vrsta zaštite.

Posted in Centar za socijalni rad | Also tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Obraćanje centru za socijalni rad

Da bi ostvario pravo na materijalnu socijalnu pomoć, zaštitio se od porodičnog nasilja ili rešio neki drugi socijalni ili porodični problem, treba da se obratiš centru za socijalni rad u opštini u kojoj živiš.

Posted in Centar za socijalni rad | Also tagged , , , , , , , | Leave a comment

Ostvarivanje prava na socijalne usluge

Od centra za socijalni rad možeš, pored materijalne pomoći, da tražiš i ono što se zove „usluge socijalne zaštite“. Tako se nazivaju postupci kojima te centar štiti od nasilja u porodici, rešava to što zbog raznih razloga nisi u stanju da se brineš o sebi, i tome slično.

Posted in Centar za socijalni rad | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Starateljstvo — opšte informacije

Kada kažemo da je neko pod starateljstvom, to znači da se smatra da ta osoba nije sposobna da odluke o svom životu donosi sama, već to umesto nje mora da radi neko drugi — staratelj. O stavljanju neke osobe pod starateljstvo odlučuje centar za socijalni rad, koji donosi i sve druge odluke bitne za ovu situaciju.

Posted in Centar za socijalni rad | Also tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Starateljstvo — procedure

U odlučivanju o svim bitnim pitanjima vezanim za starateljstvo centar za socijalni rad mora da se drži određenih pravila. Pravila postoje i kada štićenik ili neko ko ima pravni interes za njegovu sudbinu hoće da se žali na neku odluku centra.

Posted in Centar za socijalni rad | Also tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje