U pravu si! Online

Tag Archives: obračun poreza

Porez na dobit preduzeća i prihod preduzetnika

Na ono što ostane kada platiš sve rashode i dažbine na kraju godine treba da platiš porez, koji se u slučaju preduzetnika zove „porez na prihod od samostalne delatnosti“, a za privredna društva — „porez na dobit pravnih lica“. Pri utvrđivanju ova dva poreza važe gotovo ista pravila, a i stopa je ista — 10 odsto.

Posted in Porezi, doprinosi i takse | Also tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Porez na prihode od kapitala

Ako posluješ u okviru privrednog društva, pa ti ostane neka količina novca kada isplatiš sve troškove i dažbine, to možeš da uložiš u razvoj posla, a možeš i da isplatiš sebi kao učešće u dobiti. U ovom drugom slučaju moraćeš da platiš porez na prihode od kapitala, po stopi od 10 odsto.

Posted in Porezi, doprinosi i takse | Also tagged , , , , , , , | Leave a comment

Porez na držanje i upotrebu dobara

Porez na držanje i upotrebu dobara plaća se ukoliko je privredno društvo ili preduzetnik vlasnik automobila, motocikla, aviona, helikoptera, čamca, broda, jahte na motorni pogon ili splava namenjenog ugostiteljstvu. Ako je preduzetnik platio porez na dobra koja koristi u obavljanju delatnosti, može da ga prikaže kao poslovni trošak.

Posted in Porezi, doprinosi i takse | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Postupak oporezivanja

Utvrđivanje i naplatu poreza, doprinosa i ostalih davanja državi obavlja Poreska uprava, a isti posao, kada je reč o dažbinama koje plaćaš opštini ili gradu, rade odgovarajući lokalni organi. Pri tom i poreski obveznik ima neka prava.

Posted in Porezi, doprinosi i takse | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje