U pravu si! Online

Tag Archives: nekretnine

Koraci prilikom kupoprodaje nekretnina

Kupoprodaja nekretnina često je mukotrpan i delikatan proces, od pretraživanja oglasa i razgledanja nekretnina, do primopredaje nekretnine i njene isplate posle potpisivanja ugovora o kupoprodaji. Postoji mnogo detalja na koje i prodavac i kupac moraju da paze, da ne bi nastale komplikacije.

Posted in Kupoprodaja nekretnina | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Agencije za nekretnine

Ako ne želiš sam da trošiš vreme tražeći kupca za svoju nekretninu, ili stan kakav bi želeo da kupiš, možeš da se obratiš nekoj od agencija za nekretnine, koja će se uputiti u potragu umesto tebe. To te neće nimalo koštati ukoliko ne dođe do kupoprodaje, a ako dođe, kupac će na cenu koju plaća prodavcu morati da doda još tri odsto na ime agencijske provizije.

Posted in Kupoprodaja nekretnina | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ugovor o prometu nepokretnosti

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti zaključuje se obavezno u pisanoj formi, a potpisi prodavca i kupca overavaju se u sudu. Treba paziti i na sadržinu ugovora, jer će tako i prodavac i kupac izbeći probleme koji bi mogli skupo da ih koštaju.

Posted in Kupoprodaja nekretnina | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Porezi pri kupoprodaji nekretnina

Kada dođe do kupoprodaje nekretnine, treba platiti i porez, i to radi kupac. Ako si kupio novoizgrađeni stan koji se prodaje prvi put, platićeš porez na dodatu vrednost po stopi od osam odsto, a u svim ostalim slučajevima plaćaš porez na prenos apsolutnih prava po stopi od 2,5 odsto. Prodavac u određenim slučajevima treba da plati porez na kapitalni dobitak.

Posted in Kupoprodaja nekretnina | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Državina

Državinu nad nekom nekretninom ima svako ko se prema njoj ponaša kao vlasnik, dakle, onaj ko u stvarnosti ima mogućnost da je koristi ili njome raspolaže, bez obzira na to da li je zaista vlasnik ili ne. Ovo je bitno, jer u većini slučajeva onaj ko ima državinu ima pravo da traži sudsku zaštitu ukoliko mu neko smeta u korišćenju nekretnine koju drži.

Posted in Svojina na nepokretnostima | Also tagged , , , , , , | Leave a comment

Održaj

Pod određenim uslovima, onaj ko ima državinu nad nekom nekretninom, a nije njen vlasnik, može da postane vlasnik te nekretnine. Ova pravna mogućnost naziva se održaj.

Posted in Svojina na nepokretnostima | Also tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Porez na imovinu

Porez na imovinu plaća se na svojinu nad zemljištem, stambenim i poslovnim zgradama i drugim građevinskim objektima, ili njihovim delovima. Ovaj porez plaća se i na prava zakupa i korišćenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini i pravo zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Posted in Porezi, doprinosi i takse | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje