U pravu si! Online

Tag Archives: nasledstvo

Zajednička i posebna imovina

Pri zasnivanju bračne zajednice, supružnici u nju donose svoju raniju imovinu, koja ostaje vlasništvo svakog od njih pojedinačno. Tokom trajanja zajednice, oni stiču novu imovinu. Gotovo sve što su tokom trajanja braka stekli, osim zakonom propisanih izuzetaka, njihova je zajednička imovina.

Posted in Imovina (van)bračnih partnera | Also tagged , , , , , , , | Leave a comment

Bračni ugovor

Supružnici, ili oni koji to tek nameravaju da postanu, mogu svoje imovinske odnose da regulišu i bračnim ugovorom. Njime se partneri dogovaraju o podeli zajedničke imovine, a mogu odlučiti i da nikad ništa u braku ni ne bude zajedničko.

Posted in Imovina (van)bračnih partnera | Also tagged , , , , | Leave a comment

Šta je nasleđivanje?

Nasleđivanje je zakonom uređen prenos imovine umrlog na njegove naslednike. Obično se smatra da nečiju imovinu čine kuća, imanje, umetnička slika, novac i takve stvari, ali, ako to slučajno izgovoriš u društvu nekog pravnika, spremi se da ti natrlja nos…

Posted in Nasleđivanje | Also tagged , , | Leave a comment

Ko nasleđuje?

E, ovo je malo komplikovano. Dakle, ako postoji punovažan testament, naslednici su osobe koje su u testamentu spomenute, kao i nespomenuti nužni naslednici. Ako testament ne postoji, kao i u slučaju da testamentom nije obuhvaćena cela imovina preminulog, imovina se raspoređuje unutar prvog postojećeg naslednog reda.…

Posted in Nasleđivanje | Also tagged , , , , , | Leave a comment

Testament

Zaveštanje, ili testament, jeste lična izjava volje kojom ostavilac odlučuje o tome na koji će način njegova imovina biti raspoređena posle njegove smrti.

Posted in Nasleđivanje | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Sadržina testamenta

Testament može da se sastavi na različite načine, ali kad je reč o njegovoj sadržini, postoji nekoliko detalja na koje treba da obratiš pažnju ako nameravaš da ga sam sačiniš.

Posted in Nasleđivanje | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje