U pravu si! Online

Tag Archives: naslednici

Suvlasništvo i zajednička svojina

Susvojina ili suvlasništvo jeste situacija kada više osoba ima pravo svojine na jednoj stvari, u našem slučaju — nekretnini. Na primer, ako ti i tvoji rođaci nasledite neki stan, on će ostati u vlasništvu svih vas zajedno dok se ne dogovorite kako da ga fizički podelite tako da svako dobije svoj deo koji će moći da koristi nezavisno od ostalih, ili ako je to nemoguće uraditi zbog osobina samog stana. Znaće se koliki je čiji deo, ali ne i koji deo kome pripada.

Posted in Svojina na nepokretnostima | Also tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Ugovorom o doživotnom izdržavanju neka osoba se obavezuje da će da izdržava drugu osobu i brine o njoj do kraja njenog života u zamenu za njenu imovinu, najčešće neku nekretninu. Davalac izdržavanja postaje vlasnik imovine tek nakon smrti izdržavane osobe.

Posted in Izdržavanje | Also tagged , , , , | Leave a comment

Šta je nasleđivanje?

Nasleđivanje je zakonom uređen prenos imovine umrlog na njegove naslednike. Obično se smatra da nečiju imovinu čine kuća, imanje, umetnička slika, novac i takve stvari, ali, ako to slučajno izgovoriš u društvu nekog pravnika, spremi se da ti natrlja nos…

Posted in Nasleđivanje | Also tagged , , | Leave a comment

Testament

Zaveštanje, ili testament, jeste lična izjava volje kojom ostavilac odlučuje o tome na koji će način njegova imovina biti raspoređena posle njegove smrti.

Posted in Nasleđivanje | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Sadržina testamenta

Testament može da se sastavi na različite načine, ali kad je reč o njegovoj sadržini, postoji nekoliko detalja na koje treba da obratiš pažnju ako nameravaš da ga sam sačiniš.

Posted in Nasleđivanje | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje