U pravu si! Online

Tag Archives: nasleđivanje

Suvlasništvo i zajednička svojina

Susvojina ili suvlasništvo jeste situacija kada više osoba ima pravo svojine na jednoj stvari, u našem slučaju — nekretnini. Na primer, ako ti i tvoji rođaci nasledite neki stan, on će ostati u vlasništvu svih vas zajedno dok se ne dogovorite kako da ga fizički podelite tako da svako dobije svoj deo koji će moći da koristi nezavisno od ostalih, ili ako je to nemoguće uraditi zbog osobina samog stana. Znaće se koliki je čiji deo, ali ne i koji deo kome pripada.

Posted in Svojina na nepokretnostima | Also tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Pravo plodouživanja i stanovanja (lične službenosti)

Neke osobe mogu imati pravo da koriste nekretninu koja nije njihova. One mogu imati pravo plodouživanja, upotrebe ili stanovanja. Ova prava nazivaju se lične službenosti.

Posted in Svojina na nepokretnostima | Also tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Ugovorom o doživotnom izdržavanju neka osoba se obavezuje da će da izdržava drugu osobu i brine o njoj do kraja njenog života u zamenu za njenu imovinu, najčešće neku nekretninu. Davalac izdržavanja postaje vlasnik imovine tek nakon smrti izdržavane osobe.

Posted in Izdržavanje | Also tagged , , , , | Leave a comment

Zajednička i posebna imovina

Pri zasnivanju bračne zajednice, supružnici u nju donose svoju raniju imovinu, koja ostaje vlasništvo svakog od njih pojedinačno. Tokom trajanja zajednice, oni stiču novu imovinu. Gotovo sve što su tokom trajanja braka stekli, osim zakonom propisanih izuzetaka, njihova je zajednička imovina.

Posted in Imovina (van)bračnih partnera | Also tagged , , , , , , , | Leave a comment

Bračni ugovor

Supružnici, ili oni koji to tek nameravaju da postanu, mogu svoje imovinske odnose da regulišu i bračnim ugovorom. Njime se partneri dogovaraju o podeli zajedničke imovine, a mogu odlučiti i da nikad ništa u braku ni ne bude zajedničko.

Posted in Imovina (van)bračnih partnera | Also tagged , , , , | Leave a comment

Testament

Zaveštanje, ili testament, jeste lična izjava volje kojom ostavilac odlučuje o tome na koji će način njegova imovina biti raspoređena posle njegove smrti.

Posted in Nasleđivanje | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Sadržina testamenta

Testament može da se sastavi na različite načine, ali kad je reč o njegovoj sadržini, postoji nekoliko detalja na koje treba da obratiš pažnju ako nameravaš da ga sam sačiniš.

Posted in Nasleđivanje | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje