U pravu si! Online

Tag Archives: nasilje u školi

Nasilje u školi — opšte informacije

U školama je strogo zabranjeno svako nasilje i zlostavljanje svih osoba koje na bilo koji način učestvuju u radu škole, bez obzira na to ko čini nasilje. Tačno je propisano šta škola treba da radi da do nasilja ne dođe, šta ako do njega ipak dođe, kao i kakve posledice treba da trpi nasilnik.

Posted in Nasilje u školi | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Mehanizmi sprečavanja nasilja u školi

Škola mora ne samo da reaguje na svako nasilje koje se dešava u njoj već ima obavezu i da radi na tome da do njega uopšte ne dođe.

Posted in Nasilje u školi | Also tagged , , , , , , , | Leave a comment

Otkrivanje i zaustavljanje nasilja u školi

Ukoliko sazna za nasilje u školi koje je u toku, svaki zaposleni u školi dužan je da ga prekine ili pozove pomoć ako proceni da to neće moći sam.

Posted in Nasilje u školi | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Uloga školskog policajca

U školama u kojima je bezbednost ugrožena više nego što je to uobičajeno, Ministarstvo unutrašnjih poslova rasporedilo je policajce čija je isključiva dužnost da štite učenike i zaposlene.

Posted in Nasilje u školi | Also tagged , , , , , , , | Leave a comment

Postupak u školi posle zaustavljanja nasilja

Reakcija škole posle otkrivanja i zaustavljanja nasilja zavisiće pre svega od toga ko je nasilnik, a ko žrtva. Ukoliko su i nasilnik i žrtva učenici, dalji postupak zavisi od procenjenog nivoa nasilja.

Posted in Nasilje u školi | Also tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Postupak sa učenikom koji je izvršio nasilje

Škola prvo mora da pojača vaspitni rad sa učenikom koji je počinio nasilje, kao i saradnju s njegovim roditeljima. Ukoliko to ne urodi plodom, ili je reč o teškom obliku nasilja, obavezno se vodi disciplinski postupak. Ako je počinjeno neko krivično delo ili prekršaj, a nasilnik je stariji od 14 godina, protiv njega će se voditi i prekršajni ili krivični postupak.

Posted in Nasilje u školi | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

U slučaju da nasilje počini zaposleni

Ako nasilje u školi počini neko od zaposlenih, direktor će ga odmah suspendovati i obavestiti policiju, koja će, ukoliko za to ima osnova, inicirati krivični ili prekršajni postupak. Direktor potom pokreće disciplinski postupak. Ako se utvrdi da zaposleni jeste odgovoran za nasilje, dobiće otkaz, a ukoliko je reč o nastavniku, biće mu oduzeta i dozvola za rad.

Posted in Nasilje u školi | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ako škola ne postupi pravilno

Ukoliko škola ne reaguje na nasilje onako kako je propisano, na raspolaganju su ti dve mogućnosti: možeš da podneseš prijavu prosvetnoj inspekciji ili da Ministarstvu prosvete uputiš zahtev za zaštitu prava učenika.

Posted in Nasilje u školi | Also tagged , , , , , , | Leave a comment

Zabrana nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i seksualne zloupotrebe

U zakonima naše zemlje postoji dugačak niz odredbi kojima se postupci koji uključuju jedan ili više izraza sadržanih u naslovu ovog članka karakterišu kao ozbiljna krivična dela. I pored toga, članovima 44. i 45. Zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije, dodatno se štite deca, učenici i zaposleni u vaspitno-obrazovnim ustanovama – što prilično jasno ukazuje da su oni posebno ugroženi. Zato ćemo se ovom temom pozabaviti malo detaljnije.

Posted in Ponašanje i disciplina | Also tagged , , | Leave a comment
 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje