U pravu si! Online

Tag Archives: naknada štete

Uslovi za objavljivanje fotografija i snimaka

Da bi objavio neku fotografiju, video ili audio snimak, potrebno je da snimljena situacija ili osoba nije predstavljena neistinito. Ukoliko je reč o fotomontaži ili snimku koji je na neki način izmenjen, to mora biti jasno rečeno.

Posted in Fotografije, audio i video snimci | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Zaštita privatnosti

Za objavljivanje fotografija, video i audio snimaka neke osobe najčešće je potreban njen pristanak. U suprotnom, ona pod određenim uslovima može da tuži snimatelja, urednika i medij i traži naknadu štete. Identitet maloletnika, kao i žrtava i počinilaca krivičnih dela, mora se sakriti, a fotograf ili snimatelj moraju prestati da snimaju osobu koja nije javna ličnost ako ona to od njih traži.

Posted in Fotografije, audio i video snimci | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Pisana saopštenja

Pisana saopštenja državnih organa i ustanova, političkih i drugih organizacija, preduzeća ili pojedinaca, štampani mediji uopšte ne moraju da objave. Radio i televizijske stanice imaju obavezu da prenesu samo „važna saopštenja hitne prirode koja se odnose na ugroženost života, zdravlja, bezbednosti ili imovine“.

Posted in Dokumentarni izvori | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Korišćenje tuđe prepiske i privatnih snimaka

Za objavljivanje nečijeg pisanog zapisa, kao što je dnevnik ili pismo, ili za objavljivanje video i audio zapisa koji sadrže nečiji lik ili glas, po pravilu je potrebno pribaviti pristanak te osobe. Srećom, postoje situacije kada to nije neophodno, inače bi obavljanje novinarskog posla bilo praktično nemoguće.

Posted in Dokumentarni izvori | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Privatnost javnih ličnosti

Pravo na privatnost javne ličnosti, a posebno ako je reč o nosiocu javnih funkcija, ograničeno je pravom javnosti da dobije uvid u onaj deo njenog ličnog života koji je značajan za građane.

Posted in Intervju | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Odnos prema glasinama

Osnovna profesionalna obaveza novinara u vezi sa svakom informacijom koju dobije, nezavisno od toga da li je izvor anoniman ili ne, obuhvata proveru porekla, istinitosti i potpunosti informacije.

Posted in Intervju | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Šta ti možeš da uradiš inspekciji?

Zakoni koji regulišu određene oblasti predviđaju da li je moguća žalba na rešenje inspekcije. Ipak, i u slučajevima kada ona nije dozvoljena, gotovo uvek imaš pravo da protiv rešenja inspekcije podneseš tužbu Upravnom sudu.

Posted in Inspekcije | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ugovori sa dobavljačima i poslovnim partnerima

Svoje odnose sa dobavljačima i poslovnim partnerima treba da regulišeš ugovorima. Kada je reč o kupoprodaji robe, sklapaš ugovor o prodaji, a za usluge — ugovor o delu.

Posted in Odnosi sa dobavljačima i poslovnim partnerima | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Pružanje usluga

Prilikom pružanja usluga, osnovna pravila ista su kao i za prodaju robe. Kupac, to jest, korisnik usluge mora da je plati, a ti kao pružalac usluga moraš da ga obavestiš o usluzi i moraš da je izvršiš.

Posted in Odnosi sa potrošačima | Also tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Nedostaci robe, reklamacija i garancija

Roba koju isporučiš kupcu mora da odgovara opisu koji si dao ili uzorku na osnovu kojeg je kupljena. Drugim rečima, između ponuđene (ugovorene) i isporučene robe mora da postoji saobraznost. Prava kupca u slučaju nesaobraznosti odnose se i na usluge.

Posted in Odnosi sa potrošačima | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Žalbe i reklamacije Železnicama

Ukoliko se prilikom kupovine karata, boravka na železničkoj stanici ili tokom putovanja pojavi neki problem, najbolje je da probaš da ga rešiš na licu mesta. Ako to nije moguće, možeš da uložiš reklamaciju Železnicama Srbije, a možeš i da ih prijaviš inspekciji ili tužiš sudu.

Posted in Putovanje vozom | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Sudska zaštita od zlostavljanja na radu

Sudsku zaštitu od zlostavljanja na radu možeš da zatražiš tužbom za zlostavljanje na radu ako posredovanje u firmi nije uspelo, ili ako za mobing teretiš direktora preduzeća ili preduzetnika kod kojeg radiš, pa ne moraš da prolaziš kroz postupak posredovanja. Ako si žrtva seksualnog uznemiravanja ili je zlostavljanje koje trpiš istovremeno i krivično delo, na raspolaganju su ti i nešto drugačiji mehanizmi sudske zaštite.

Posted in Zlostavljanje na radu (mobing) | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Obaveze agencije u slučaju neispunjenja ugovora

Ako agencija tokom putovanja, svojom krivicom ili krivicom nekog od njenih partnera odgovornih za delove aranžmana, ne ispuni neku od ugovorenih obaveza, tačno je propisano šta mora da uradi da bi to ispravila, ali i šta treba da radi da ti ne bi baš potpuno upropastila put, ako je otklanjanje nedostatka nemoguće.

Posted in Turističke agencije | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Zaštita prava putnika (u agenciji)

Ako u toku putovanja ne bude sve onako kako piše u ugovoru, prvo treba da od predstavnika agencije na licu mesta tražiš da reši problem. Ako ipak do kraja puta ne dobiješ ono što si platio, treba da podneseš pismeni prigovor agenciji i da tražiš da te novčano obešteti.

Posted in Turističke agencije | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Zaštita prava putnika (van agencije)

Ako turistička agencija ne usvoji tvoj prigovor, ne isplati ti pare ili probije rok za odgovor na prigovor, a ti i dalje misliš da si u pravu, možeš se obratiti turističkoj inspekciji i pokrenuti sudski spor, odnosno, ako je tako predviđeno opštim uslovima putovanja, postupak arbitraže.

Posted in Turističke agencije | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • irex-usaid

  irex-usaid
 • txtdisc

  txtdisc
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje