U pravu si! Online

Tag Archives: mesto zločina

Pregled mesta događaja

Kada policajac sazna da je izvršeno krivično delo ili prekršaj, ili da se desio neki drugi događaj koji treba razjasniti, on treba da otkloni opasnost po ljude i imovinu i obezbedi ukazivanje pomoći povređenima ako ih ima. Zatim treba da potraži tragove i predmete koji bi mogli poslužiti kao dokaz i da ne dozvoli da dođe do njihovog uništenja.

Posted in Policija i predkrivični postupak | Also tagged , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje