U pravu si! Online

Tag Archives: matičar

Uslovi za sklapanje braka

Brak je pravno važeći ako je sklopljen pred matičarem, i ako je pri njegovom sklapanju istovremeno ispunjen niz uslova.

Posted in Brak i vanbračna zajednica | Also tagged , , , , , , | Leave a comment

Prijava rođenja deteta

Novorođenče neće dugo čekati na prvi kontakt sa državom: najkasnije 15 dana od dolaska na ovaj svet, mora biti upisano u matičnu knjigu rođenih u opštini u kojoj je rođeno.…

Posted in Roditelji i deca | Also tagged , , , , , , | Leave a comment

Postupak sklapanja braka

Postupak se pokreće podnošenjem zahteva za sklapanje braka matičaru u bilo kojoj opštini u zemlji. To se obično čini usmeno (mada, ako baš želite da se držite formalnosti, možete to učiniti i u pisanoj formi), a matičar o zahtevu sačinjava zapisnik.

Posted in Brak i vanbračna zajednica | Also tagged , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje