U pravu si! Online

Tag Archives: krivična prijava

Prijavljivanje krivičnih dela i prekršaja

Postoje krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti i svako ko zna za njih treba da ih prijavi javnom tužiocu, policiji ili sudu. Druga krivična dela javni tužilac goni samo na predlog žrtve ili oštećenog, dok se treća gone samo po privatnoj tužbi, koju oštećeni treba da podnese nadležnom sudu. Prekršaj možeš da prijaviš i tužiocu ili policiji, a ako si oštećeni, možeš i sam da pokreneš prekršajni postupak u sudu za prekršaje.

Posted in Policija i predkrivični postupak | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Prijava nasilja policiji

Policija može da sazna za nasilje u porodici ako joj to neko prijavi, ili ako sami policajci, tokom redovnog patroliranja ili dok obavljaju neki drugi zadatak, primete znakove nasilja. Može da dobije i nalog od javnog tužioca da proveri prijavu koja je upućena direktno tužiocu.

Posted in Nasilje u porodici | Also tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Šta policija radi kada primi prijavu?

Policija je u nekim slučajevima dužna da izađe na mesto događaja i zaštiti žrtvu. Ako nema razloga za intervenciju, policija će proslediti prijavu javnom tužiocu, a on će odlučiti šta dalje.

Posted in Nasilje u porodici | Also tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Turistička inspekcija – ishod

Posao turističkog inspektora je da natera agencije, ugostitelje i ostale koji rade u turizmu da poštuju propise. Da bi to uspeo ima na raspolaganju čitav niz mera kao što su: prekršajne i mandatne kazne, privremene zabrane rada, predlozi za oduzimanje licence, pa i krivične prijave.

Posted in Turistička inspekcija | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ishod postupka inspekcije rada

Inspektor može poslodavcu da naloži da ispravi nepravilnost u radu firme, da mu naplati kaznu na licu mesta, podnese prekršajnu ili krivičnu prijavu, nezakonito otpuštenog radnika vrati na posao do odluke sud a, ako je ugrožena bezbednost, i da privremeno zabrani rad firme.

Posted in Inspekcija rada | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje