U pravu si! Online

Tag Archives: krediti

Krediti — opšte informacije

Pri odobravanju kredita banka se obavezuje da korisniku stavi na raspolaganje određeni iznos novca, a korisnik se obavezuje da banci plaća ugovorenu kamatu i dobijeni iznos novca vrati u vreme i na način kako je utvrđeno ugovorom o kreditu, odnosno u određenom broju mesečnih rata.

Posted in Krediti | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Vrste kredita

Postoje gotovinski i namenski krediti. Kod gotovinskih kredita banka prebacuje novac na tvoj račun, a ti ga trošiš za šta hoćeš. Kod namenskih kredita se tačno zna za šta si dobio pozajmicu, a novac se prebacuje direktno na račun onoga od koga si nešto kupio ili si mu nešto dužan.

Posted in Krediti | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Uslovi za dobijanje kredita

Kredit možeš da dobiješ ukoliko zadovoljavaš određene uslove. Pri tom je iznos koji će banka biti spremna da ti pozajmi ograničen. U većini slučajeva moraćeš i da uplatiš depozit ili učešće, a svakako i da platiš određene naknade i obezbediš traženu dokumentaciju.

Posted in Krediti | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Procena kreditne sposobnosti

Banka ima obavezu da, pre odobravanja kredita, proceni kreditnu sposobnost korisnika, odnosno da utvrdi da li on trenutno otplaćuje još neki kredit i zaduženje po kreditnoj kartici, ili koristi dozvoljeni minus, kolika je visina njegovih mesečnih obaveza, kao i koliko ih redovno ispunjava.

Posted in Krediti | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Instrumenti obezbeđenja

Banke uvek traže nekakvu garanciju da će im kredit biti vraćen, to jest, neki od instrumenata obezbeđenja. To mogu biti depozit, menica, jemstvo (žiranti), hipoteka ili zaloga, a ponekad će ti tražiti i da uplatiš neku vrstu osiguranja.

Posted in Krediti | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ugovor o kreditu

Ugovor o kreditu mora biti zaključen u pisanoj formi i tačno se zna šta on treba da sadrži. Uz njega treba da dobiješ i plan otplate, sa svim detaljima kada će se šta dešavati u vezi sa kreditom koji si dobio.

Posted in Krediti | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Stambeni krediti

Osim za kupovinu nekretnina koje su već izgrađene ili su tek u izgradnji, stambeni krediti mogu služiti i za izgradnju građevinskog objekta, adaptaciju i rekonstrukciju stana ili kuće ili za plaćanje naknade za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata. Sve veće banke potpisale su ugovore sa Nacionalnom korporacijom za osiguranje stambenih kredita, što omogućava povoljnije uslove kreditiranja, a država redovno, u principu svake godine, donosi program subvencionisanih stambenih kredita.

Posted in Krediti | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Uslovi i način otplate kredita

Krediti mogu biti s fiksnom i promenljivom kamatom, s grejs periodom ili bez njega. Rate možeš uplaćivati na tri načina, a imaš pravo i da pre isteka roka na otplate vratiš banci celokupni iznos kredita.

Posted in Krediti | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Kašnjenje u otplati kredita

Ukoliko počneš da kasniš sa uplatom rata, na zakasnele uplate računaće ti se kamata za slučaj kašnjenja. Ako kašnjenje postane preveliko, banka može da odluči da aktivira instrumente obezbeđenja koje si joj dao prilikom zaključenja ugovora o kreditu.

Posted in Krediti | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Uslovi korišćenja računa

Na račun možeš da primaš uplate, a preko računa možeš i da bezgotovinski plaćaš svoje obaveze ili da podižeš gotovinu.

Posted in Računi | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Platne kartice — opšte informacije

Platna kartica je plastična kartica s magnetnim zapisom koja služi za bezgotovinsko plaćanje roba i usluga i podizanje gotovine u bankama ili na bankomatima. Postoje dve osnovne vrste platnih kartica: debitne i kreditne. Možeš imati i više kartica, iste ili različite vrste.

Posted in Platne kartice | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Vrste kreditnih kartica

Postoje tri tipa kreditnih kartica: one za koje se svakog meseca plaća određeni procenat ukupnog duga, one za koje se svaki potrošeni iznos deli na dogovoreni broj jednakih mesečnih rata i one za koje se ceo dug napravljen u jednom mesecu plaća sledećeg meseca.

Posted in Platne kartice | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Izdavanje i korišćenje kreditnih kartica

Kreditna kartica, kao i sve platne kartice, služi za bezgotovinsko plaćanje roba i usluga i podizanje gotovine na šalteru banke ili bankomatu. Iznos koji možeš da potrošiš, međutim, nije ograničen stanjem tvog računa, kao kod debitnih kartica, već ti s bankom ugovaraš mogućnost da se zadužiš do određene sume.

Posted in Platne kartice | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ugovor o kreditnoj kartici

Pored elemenata koji moraju da se nađu u svakom ugovoru o platnoj kartici, ugovor o izdavanju i korišćenju kreditne kartice mora da sadrži i odredbe o uslovima kreditiranja.

Posted in Platne kartice | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Banke — opšte informacije

Banke moraju raspolagati kapitalom od najmanje deset miliona evra i zarađuju kroz razliku između kamata koje plaćaju na novac koji prikupljaju, na primer putem štednje, i kamata koje klijenti plaćaju na kredite, kao i naplatom provizija za usluge koje pružaju.

Posted in Banke | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje