U pravu si! Online

Tag Archives: internet

Podnošenje prigovora i sudska zaštita

Ako smatraš da ti je operater previše naplatio uslugu, da je ona nezadovoljavajućeg kvaliteta ili da postoji odgovornost operatera za štetu koju si pretrpeo, prvo pokušaj da problem rešiš s njim. Ukoliko to ne urodi plodom, zaštitu možeš potražiti od Republičke agencije za elektronske komunikacije (RATEL) i na sudu.

Posted in Zaštita prava korisnika | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Odgovornost operatera za štetu

U slučaju da pretrpiš štetu zbog neodgovarajućeg postupanja operatera elektronskih komunikacija, nastaje pitanje da li i kako tu štetu možeš da nadoknadiš. Naši operateri nisu baš skloni da sebe smatraju odgovornim za štetu koju izazovu, pa ćeš u najvećem broju slučajeva morati da se obratiš sudu.

Posted in Zaštita prava korisnika | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Inspekcija za elektronske komunikacije

Pored Republičke agencije za elektronske komunikacije, kontrolu rada operatera elektronskih komunikacija vrši i Inspekcija za elektronske komunikacije. Inspektor je dužan da obavesti Agenciju o utvrđenim nepravilnostima i propustima operatera i da joj po potrebi predloži preduzimanje određenih mera.

Posted in Zaštita prava korisnika | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Fiksna telefonija

Nekoliko kompanija, pored postojeće dve, najavljuje ulazak na tržište fiksne telefonije, tako da će uskoro moći da se bira. Osim na klasičan način, priključenjem aparata na bakarnu žicu razvučenu do tvoje kuće, danas fiksni telefon možeš dobiti i kao fiksni bežični priključak, što znači da dobiješ uređaj sa antenom pomoću kojeg se povezuješ sa centralom.

Posted in Telefonija | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Mobilna telefonija

Postoje dva načina plaćanja usluga mobilne telefonije: prepaid, odnosno unapred, i postpaid, to jest naknadno, po mesečnom obračunu potrošnje. Prepaid i postpaid korisnik postaje se na različite načine, a razlikuje se i asortiman usluga koje ove dve vrste korisnika mogu da dobiju.

Posted in Telefonija | Also tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Tarife operatera mobilne telefonije

Za određenu vrstu i količinu mobilnog telefonskog saobraćaja opredeljuješ se izborom jednog tarifnog paketa iz ponude tvog operatera. Tarife mogu biti prepaid, kada se vreme razgovora, poruke i preuzimanje podataka naplaćuju iz prethodno uplaćenog iznosa, ili postpaid, kada se putem mesečnih računa plaća ono što si potrošio prethodnog meseca. I same prepaid, odnosno postpaid tarife međusobno se znatno razlikuju, jer su prilagođene različitim potrebama i navikama korisnika.

Posted in Telefonija | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ponuda i cenovnik usluga

Da bi odlučio s kojim ćeš operaterom potpisati ugovor o nekoj od usluga elektronskih komunikacija, preporučljivo je da prethodno proučiš njegovu ponudu i cenovnik i uporediš ih s konkurencijom. Postoje jasna pravila o tome kako treba da izgledaju informacije o ponudi.

Posted in Odnosi sa operaterom | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ugovor sa operaterom

Da bi počeo da koristiš neke od usluga elektronskih komunikacija, kao što su fiksna i mobilna telefonija, Internet, kablovska televizija, moraš prethodno da potpišeš ugovor sa operaterom. Dokument koji tom prilikom potpisuješ zapravo je samo jedan deo ugovora. Drugi deo, mnogo važniji, sadržan je u takozvanim opštim uslovima pružanja usluga.

Posted in Odnosi sa operaterom | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Obaveze korisnika

Potpisivanjem ugovora sa operaterom korisnik pristaje na sve obaveze koje proizlaze iz ugovora, odnosno iz opštih uslova. U prvom redu radi se o troškovima za kupljenu uslugu, ali korisnik može imati i izdatke po osnovu drugih obaveza.

Posted in Odnosi sa operaterom | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Kvalitet elektronskih usluga

Usluge operatera fiksne i mobilne telefonije, kablovskih operatera, internet provajdera i ostalih telekomunikacionih operatera moraju da zadovoljavaju standard kvaliteta koji je odredila Republička agencija za elektronske komunikacije.

Posted in Odnosi sa operaterom | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje