U pravu si! Online

Tag Archives: informacije od javnog značaja

Državna tajna — opšte informacije

Tajni su svi podaci kojima raspolažu organi javne vlasti, a koji su iz opravdanih razloga i na propisani način proglašeni tajnim i označeni kao tajni. Za odavanje državne tajne predviđene su stroge zatvorske kazne, mada novinaru stoje na raspolaganju neki mehanizmi da traži da se s poverljivih podataka skine oznaka tajnosti.

Posted in Tajni i poverljivi podaci | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Obaveze vlasti i državnih ustanova prema medijima

Ukoliko ti je potreban neki pisani dokument za koji znaš ili pretpostavljaš da se nalazi kod nekog organa javne vlasti, a oni ti ga ne daju kada ih lepo zamoliš, treba da im uputiš zvaničan zahtev za pristup informacijama od javnog značaja. Tada bi morali da ti izađu u susret, a ako to ne urade, obrati se povereniku za informacije od javnog značaja.

Posted in Dokumentarni izvori | Also tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Pristup sudskim spisima

U principu, sudovi i tužilaštva trebalo bi da dokumente o svom radu, dakle, i sudske spise, učine dostupnim javnosti. Međutim, raznim zakonima predviđen je niz izuzetaka od ove obaveze, tako da ćeš, s obzirom na to da se ove odredbe veoma strogo tumače, kao novinar teško dobiti neki dokument od pravosudnih organa.

Posted in Dokumentarni izvori | Also tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Kako tražiš informacije od javnog značaja?

Da bi od nekog organa javne vlasti dobio informaciju od javnog značaja treba da podneseš zahtev u kojem moraš da navedeš naziv organa vlasti, svoje podatke i što precizniji opis informacije koju tražiš. Ako organ kome si se obratio ima informaciju koju tražiš, dužan je da ti je stavi na uvid ili izda kopiju dokumenta u kojem se ona nalazi.

Posted in Informacije od javnog značaja | Also tagged , , , , | Leave a comment

Šta ako naiđeš na problem?

Može se dogoditi da iz različitih razloga ne dođeš do informacije od javnog značaja koju si tražila, ili da informacija koju si dobila nije valjana. Zakon je propisao na koji se način rešava svaki od ovih problema.

Posted in Informacije od javnog značaja | Also tagged , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • irex-usaid

  irex-usaid
 • txtdisc

  txtdisc
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje