U pravu si! Online

Tag Archives: fiksna telefonija

Podnošenje prigovora i sudska zaštita

Ako smatraš da ti je operater previše naplatio uslugu, da je ona nezadovoljavajućeg kvaliteta ili da postoji odgovornost operatera za štetu koju si pretrpeo, prvo pokušaj da problem rešiš s njim. Ukoliko to ne urodi plodom, zaštitu možeš potražiti od Republičke agencije za elektronske komunikacije (RATEL) i na sudu.

Posted in Zaštita prava korisnika | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Odgovornost operatera za štetu

U slučaju da pretrpiš štetu zbog neodgovarajućeg postupanja operatera elektronskih komunikacija, nastaje pitanje da li i kako tu štetu možeš da nadoknadiš. Naši operateri nisu baš skloni da sebe smatraju odgovornim za štetu koju izazovu, pa ćeš u najvećem broju slučajeva morati da se obratiš sudu.

Posted in Zaštita prava korisnika | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Inspekcija za elektronske komunikacije

Pored Republičke agencije za elektronske komunikacije, kontrolu rada operatera elektronskih komunikacija vrši i Inspekcija za elektronske komunikacije. Inspektor je dužan da obavesti Agenciju o utvrđenim nepravilnostima i propustima operatera i da joj po potrebi predloži preduzimanje određenih mera.

Posted in Zaštita prava korisnika | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Uznemiravanje putem telefona

Uznemiravanje putem telefona ili zlonamerno pozivanje zabranjeno je i može se sprečiti, a pretplatnik čiji se fiksni ili mobilni telefon koristi za uznemiravanje može biti isključen s mreže. Pored toga, zavisno od sadržine poziva, onaj ko te maltretira na ovaj način može biti i krivično gonjen.

Posted in Zaštita prava korisnika | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Promena operatera i prenos broja

Korisnicima koji nameravaju da promene operatera mobilne telefonije odnedavno je omogućeno da zadrže identičan broj koji su do tada koristili, uprkos tome što će telefonski saobraćaj obavljati posredstvom druge kompanije.

Posted in Telefonija | Also tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Kvizovi, SMS glasanja i ostale usluge sa dodatom vrednošću

Razne usluge kojima se pristupa putem telefona, a prevazilaze standardni telefonski saobraćaj, kao što su info-servisi, nagradne igre, hot line, kvizovi, prikupljanja donacija ili SMS glasanja, nazivaju se „usluge sa dodatom vrednošću“ i za njih su predviđena posebna pravila.

Posted in Telefonija | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ponuda i cenovnik usluga

Da bi odlučio s kojim ćeš operaterom potpisati ugovor o nekoj od usluga elektronskih komunikacija, preporučljivo je da prethodno proučiš njegovu ponudu i cenovnik i uporediš ih s konkurencijom. Postoje jasna pravila o tome kako treba da izgledaju informacije o ponudi.

Posted in Odnosi sa operaterom | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ugovor sa operaterom

Da bi počeo da koristiš neke od usluga elektronskih komunikacija, kao što su fiksna i mobilna telefonija, Internet, kablovska televizija, moraš prethodno da potpišeš ugovor sa operaterom. Dokument koji tom prilikom potpisuješ zapravo je samo jedan deo ugovora. Drugi deo, mnogo važniji, sadržan je u takozvanim opštim uslovima pružanja usluga.

Posted in Odnosi sa operaterom | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Obaveze korisnika

Potpisivanjem ugovora sa operaterom korisnik pristaje na sve obaveze koje proizlaze iz ugovora, odnosno iz opštih uslova. U prvom redu radi se o troškovima za kupljenu uslugu, ali korisnik može imati i izdatke po osnovu drugih obaveza.

Posted in Odnosi sa operaterom | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Kvalitet elektronskih usluga

Usluge operatera fiksne i mobilne telefonije, kablovskih operatera, internet provajdera i ostalih telekomunikacionih operatera moraju da zadovoljavaju standard kvaliteta koji je odredila Republička agencija za elektronske komunikacije.

Posted in Odnosi sa operaterom | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje