U pravu si! Online

Tag Archives: diskriminacija

Krivična dela protiv sloboda i prava čoveka i građanina

Krivična dela protiv sloboda i prava građanina i čoveka obuhvataju postupke koji predstavljaju diskriminaciju, prinudu ili ograničenje nekih zakonom garantovanih prava građana.

Posted in Krivična dela koja uključuju nasilje | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Krivična dela protiv čovečnosti

U ovu grupu, pored ratnih zločina, genocida i zločina protiv međunarodnog prava, spadaju i dve vrste „mirnodopskih“ krivičnih dela. Prvu čini krivično delo rasne i druge diskriminacije, a drugu krivična dela u vezi s trgovinom ljudima.

Posted in Krivična dela koja uključuju nasilje | Also tagged , , , , , | Leave a comment

Prava studenata

Student ima pravo da se kvalitetno školuje, učestvuje u odlučivanju o svim pitanjima koja ga se tiču i koristi sve povlastice na koje ima pravo zato što je student. U visokom obrazovanju svaka osoba mora biti zaštićena od diskriminacije, bilo prilikom upisa na fakultet ili tokom studiranja.

Posted in Visoko obrazovanje | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje