U pravu si! Online

Tag Archives: deca

Roditeljsko pravo

Roditeljsko pravo je nešto poput „krovnog pojma“ kojim se definiše opšta zakonska odgovornost roditelja za dobrobit deteta, i pod kojim se nalazi niz konkretnih prava i obaveza koja u tom odnosu postoje.

Posted in Roditelji i deca | Also tagged , , , , | Leave a comment

Prijava rođenja deteta

Novorođenče neće dugo čekati na prvi kontakt sa državom: najkasnije 15 dana od dolaska na ovaj svet, mora biti upisano u matičnu knjigu rođenih u opštini u kojoj je rođeno.…

Posted in Roditelji i deca | Also tagged , , , , , , | Leave a comment

Materinstvo i očinstvo

Materinstvo i očinstvo jesu pojmovi koje zakon koristi da označi jedinstvenu biološku vezu između deteta i onih koji su najzaslužniji za njegovo postojanje – a to su otac i majka.

Posted in Roditelji i deca | Also tagged , , , , , | Leave a comment

Prava i obaveze deteta

Prava deteta uglavnom se izražavaju kroz obaveze drugih – uključujući roditelje, državu i društveno okruženje.

Posted in Roditelji i deca | Also tagged , , , , , , | Leave a comment

Usvojenje – opšte informacije

Usvojenje je čin uspostavljanja sistema prava i obaveza između deteta koje se usvaja (usvojenik) i osoba koje ga usvajaju (usvojitelji), koji je identičan pravima i obavezama koje inače postoje između deteta i roditelja. Po istoj analogiji, rođaci usvojitelja imaće obaveze prema detetu koje inače imaju rođaci roditelja deteta.

Posted in Roditelji i deca | Also tagged , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje