U pravu si! Online

Tag Archives: centar za socijalni rad

Otkrivanje i zaustavljanje nasilja u školi

Ukoliko sazna za nasilje u školi koje je u toku, svaki zaposleni u školi dužan je da ga prekine ili pozove pomoć ako proceni da to neće moći sam.

Posted in Nasilje u školi | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Nasilje u porodici — opšte informacije

Porodični zakon i Krivični zakonik definišu nasilje u porodici kao svako ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana. Ovi zakoni strogo zabranjuju porodično nasilje i predviđaju mere zaštite žrtve i kazne za nasilnika.

Posted in Nasilje u porodici | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Prijava nasilja

Svako može i treba da prijavi nasilje u porodici, ne samo žrtva ili članovi porodice. Prijava se može uputiti policiji, centru za socijalni rad ili javnom tužilaštvu, bez obzira na oblik nasilja o kojem je reč.

Posted in Nasilje u porodici | Also tagged , , , , , , , | Leave a comment

Sigurne kuće

Sigurne kuće su specijalizovana prihvatilišta koja žrtvama nasilja u porodici obezbeđuju sigurnost, besplatan smeštaj i hranu, psihosocijalnu podršku, pravnu pomoć, a često zadovoljavaju i druge osnovne potrebe svojih korisnika.

Posted in Nasilje u porodici | Also tagged , , , , , | Leave a comment

Jednokratna novčana pomoć

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć obezbeđuje se ljudima koji se iznenada, trenutno, nađu u socijalno nezavidnoj situaciji. Postoji mnogo situacija u kojima nekom najednom postane neophodna jednokratna pomoć. Samo budžet i mašta lokalne samouprave, u čijoj je nadležnosti i ova vrsta pomoći, ograničavaju u kojim okolnostima neko može da je dobije.

Posted in Materijalna pomoć opština i gradova | Also tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Davanje u naturi

Mnoge opštine najugroženijim građanima dele pakete hrane, sredstava za higijenu, odeće i obuće, a moguće je dobiti i drva ili ugalj za grejanje.

Posted in Materijalna pomoć opština i gradova | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Narodne kuhinje

U nekim gradovima postoje narodne kuhinje u kojima oni koji ne mogu da se prehrane dobijaju jedan besplatan topli obrok dnevno.

Posted in Materijalna pomoć opština i gradova | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Socijalno stanovanje

Neke opštine i gradovi daju stambeni prostor u vlasništvu lokalne samouprave za besplatno stanovanje naročito ugroženim grupama građana. Ovaj oblik lokalne pomoći zove se „socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima“.

Posted in Materijalna pomoć opština i gradova | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Stanovi za mlade koji napuštaju dom ili hranitelje

Kada deca bez roditeljskog staranja navrše 18 godina, odnosno 26 ako su na redovnom školovanju, moraju da napuste hraniteljsku porodicu ili dom i započnu samostalan život. Međutim, ona često nemaju gde da odu. Zato su im neke lokalne samouprave omogućile da besplatno ili uz plaćanje dela troškova privremeno stanuju u opštinskim odnosno gradskim stanovima.

Posted in Materijalna pomoć opština i gradova | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Pomoć deci za letovanje, zimovanje i ekskurzije

Lokalne samouprave često u celosti ili delimično plaćaju letovanja, zimovanja, ekskurzije i rekreativne nastave socijalno ugroženoj deci.

Posted in Materijalna pomoć opština i gradova | Also tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Naknada troškova zdravstvene zaštite

U mnogim gradovima i opštinama porodice i pojedinci koji se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji, a zatreba im novac za plaćanje lekova ili zdravstvenih usluga koje iz raznih razloga ne može da plati zdravstveno osiguranje, mogu da računaju na pomoć iz lokalnog budžeta.

Posted in Materijalna pomoć opština i gradova | Also tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Naknada troškova sahrane

Gradovima i opštinama ostavljeno je da reše problem sahranjivanja osoba koje nema ko da sahrani, ili oni koji bi trebalo da ih sahrane to neće ili ne mogu da plate. Lokalne samouprave regulisale su to na veoma sličan način.

Posted in Materijalna pomoć opština i gradova | Also tagged , , , , , | Leave a comment

Pomoć prolaznicima koji ostanu bez novca

Naknada za putne troškove i ishranu prolaznika priznaje se osobi koja se bez novca nađe na teritoriji grada ili opštine u kojoj nema prebivalište. Ideja je da se takva osoba nahrani i da joj se omogući povratak u mesto u kojem živi ili odlazak u prihvatilište.

Posted in Materijalna pomoć opština i gradova | Also tagged , , , , , , | Leave a comment

Razna stalna davanja lokalne samouprave

U nekim gradovima predviđena su stalna mesečna davanja za pojedine kategorije građana. U Beogradu oni koji primaju novčanu socijalnu pomoć dobijaju gradski dodatak od 17 odsto, a u Novom Sadu deca palih boraca i civilnih žrtava NATO bombardovanja imaju pravo na mesečnu pomoć do navršene 27. godine ako su na redovnom školovanju.

Posted in Materijalna pomoć opština i gradova | Also tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Šta je hraniteljstvo?

Hraniteljstvo je naziv za smeštaj deteta u porodicu koja nije njegova. Hranitelji preuzimaju neposrednu brigu o detetu i imaju dužnost da se, pod nadzorom socijalnih radnika, staraju o njegovom zdravlju, razvoju, vaspitanju i obrazovanju.

Posted in Porodični smeštaj | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje