U pravu si! Online

Tag Archives: bankarske provizije

Uslovi korišćenja računa

Na račun možeš da primaš uplate, a preko računa možeš i da bezgotovinski plaćaš svoje obaveze ili da podižeš gotovinu.

Posted in Računi | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Dozvoljeni minus

Većina banaka omogućava klijentima koji kod njih otvore tekući račun i svakog meseca imaju priliv na taj račun po osnovu uplate stalnih primanja, da već posle prve uplate primanja zatraže da im banka omogući da uz sopstveni potroše i određeni iznos bančinog novca, odnosno da od banke dobiju pozajmicu.

Posted in Računi | Also tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Odnosi s poslovnom bankom

Odnose s poslovnom bankom preko koje ćeš obavljati sve finansijske transakcije, regulišeš ugovorom o otvaranju i vođenju računa. Od banke možeš da dobiješ i razne platne i kreditne kartice, kredite i druge usluge, naravno, sve uz proviziju.

Posted in Knjigovodstvo i finansijsko poslovanje | Also tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment
  • Podrška

  • btd

    btd
  • netherlands

    netherlands
  • Ministarstvo

    ministarstvo omladine i sporta
  • microsoft

    microsoft
  • paragraf

    paragraf
  • b92

    b92
  • ringier

    ringier
  • mtv

    mtv
  • boje

    boje