U pravu si! Online

Tag Archives: arhiv jugoslavija

Korišćenje arhivske građe

Arhivsku građu, koju čini dokumentarni materijal od posebnog značaja za nauku i kulturu, najčešće čuvaju specijalizovane ustanove, arhivi. Ova građa može se koristiti samo po odobrenju ustanove koja je čuva, uz poštovanje uslova korišćenja koje je propisala ta ustanova.

Posted in Dokumentarni izvori | Also tagged , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • irex-usaid

  irex-usaid
 • txtdisc

  txtdisc
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje