U pravu si! Online

Žalbe na rad komunalne policije

Postoji nekoliko situacija u kojima se može dogoditi da neki postupak komunalnog policajca nije u skladu sa propisima. Ukoliko smatraš da je on upotrebio neko od svojih ovlašćenja protivno zakonu (na primer, udario te je pendrekom iako ga ti nisi napao), možeš da uputiš pritužbu na njegov rad, da bi on bio disciplinski kažnjen.

Ako je policajac pogrešno procenio da si počinio neki prekršaj, pa ti je neopravdano naplatio mandatnu kaznu, možeš da se žališ prekršajnom sudu. Ako ti kaznu nije naplatio odmah, već je podneo prekršajnu prijavu, ionako će o tome odlučivati prekršajni sudija ili nadležni organ uprave, pa ćeš tamo biti u prilici da objasniš da komunalni policajac nije u pravu.

Ako si zbog bilo koje nepravilnosti u radu komunalnog policajca pretrpeo nekakvu štetu, možeš od komunalne policije da tražiš naknadu te štete, a uvek kada smatraš da si žrtva krivičnog dela, možeš da podneseš krivičnu prijavu.

Pritužbe na rad komunalne policije

Pritužbu moraš da podneseš u roku od 30 dana od dana kada se odigrao sporni događaj. Možeš da je podneseš u pismenom obliku, da je pošalješ poštom, mejlom, ili da je lično odneseš u komunalnu policiju; ili usmeno, tako što ćeš otići u sedište komunalne policije gde će o tvojoj pritužbi biti sastavljen zapisnik koji ćete potpisati dežurni policajac koji ga je sastavio i ti. Ti treba da dobiješ jedan primerak tog zapisnika.

Pritužba mora da sadrži: tvoje ime, prezime i adresu, kao i mesto, vreme i opis događaja zbog kog smatraš da su ti povređena prava. Ako ti je poznato ime i prezime, ili identifikacioni broj komunalnog policajca na čije se ponašanje žališ, potrebno je da i to navedeš.

U slučaju da pritužbu upućuješ pismenim putem, ona mora da bude potpisana. Vodi računa da pritužba bude razumljiva i potpuna. U suprotnom, stići će ti pismeni zahtev od komunalne policije da je dopuniš u roku od tri dana. Ukoliko to ne uradiš, tvoja pritužba će biti odbačena, o čemu će te takođe pismeno izvestiti.

Postupanje po pritužbi

Čim primi tvoju pritužbu, načelnik komunalne policije će proveriti tvoje navode, ako je to moguće (na primer, proveriće da li je zaista bilo povređenih, ako si ti tako napisao). Zatim će pozvati na razgovor komunalnog policajca na koga si se požalio. Može da pozove na razgovor i tebe, ali ni ti ni policajac niste dužni da dođete i to mora pisati u pozivu.

Komunalni policajac i ti možete priložiti dokaze koje imate, a imate pravo i na uvid u dokumentaciju (dokaze i isprave) koje poseduje komunalna policija.

U slučaju da iz pritužbe ili podataka prikupljenih tokom trajanja postupka načelnik posumnja da je komunalni policajac primenom ovlašćenja učinio krivično delo, on mora odmah o tome da obavesti komisiju za rešavanje pritužbi, koja preuzima slučaj.

Načelnik komunalne policije ima rok od 15 dana od prijema pritužbe da završi postupak i da te pisanim putem obavesti o njegovom ishodu.

Ukoliko je postupak preuzela Komisija za rešavanje pritužbi, ona ima rok od 45 dana od kada si predao pritužbu da zaključi postupak i dostavi ti obaveštenje o ishodu.

Načelnik i komisija mogu da pokrenu protiv nesavesnog komunalnog policajca disciplinski postupak, u kom on može biti kažnjen novčano ili čak dobiti otkaz, zavisno od težine onoga što je učinio. Komisija može da podnese i krivičnu prijavu, ako utvrdi da za to ima osnova.

Žalba na mandatnu kaznu

Ako ti je komunalni policajac naplatio mandatnu kaznu, to jest kaznu na licu mesta (o tome ti mora izdati pismenu potvrdu), a ti saznaš da to što si učinio nije prekršaj, ili da za takav prekršaj nije predviđena naplata kazne na licu mesta, možeš u roku od osam dana da podneseš žalbu mesno nadležnom prekršajnom sudu. Žalbu treba da podneseš komunalnoj policiji, koja će je proslediti sudu. Treba da navedeš šta se dogodilo i zašto misliš da su povređeni propisi.

Ako je policajac hteo da ti naplati takvu kaznu, a ti je nisi platio, on će ti uručiti poziv na kojem piše koliko treba da platiš, u kojem roku i zbog čega, ali i da, ako to ne uradiš, moraš određenog dana da dođeš u komunalnu policiju, gde će biti sproveden prekršajni postupak.

Tužba za naknadu štete

Ako si zbog postupka komunalnog policajca pretrpeo nekakvu štetu (uključujući i nematerijalnu, kao što je duševni bol), možeš tužbom redovnom sudu, u parničnom postupku, da tražiš od komunalne policije da ti nadoknadi tu štetu.

Krivična prijava

Nezavisno od ostalih načina zaštite svojih prava, možeš protiv nesavesnog komunalnog policajca da podneseš krivičnu prijavu, ako misliš da je on u obavljanju dužnosti počinio krivično delo.

 

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.0/5
(Ukupan broj ocena:9)
This entry was posted in Komunalna policija and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje