U pravu si! Online

Šta je komunalna policija?

Komunalna policija je „mlađa sestra” regularne policije. Nju osniva svaki grad za sebe, a prve takve jedinice počele su da rade 2011. godine.

Dužnost komunalne policije je da sprečava prljanje grada i oštećivanje javne imovine (spomenika, klupa u parkovima, saobraćajnih znakova…), da brine o komunalnom redu (poštovanje radnog vremena, uklanjanje uličnih prodavaca…), odvijanju javnog prevoza, redu na gradilištima i o još mnogim stvarima iz nadležnosti gradova.

Poslove koje obavljaju komunalni policajci do sada su obavljale različite inspekcije, ali komunalni policajci svoj posao mogu da vrše mnogo brže i efikasnije nego inspektori, jer imaju ovlašćenja slična onima koja ima regularna policija.

Razlika između komunalne policije i inspekcija

Nadležnost komunalne policije preklapa se sa nadležnošću nekoliko inspekcija. Najveće poklapanje postoji sa komunalnom inspekcijom – obe se bave istom vrstom problema. Osim toga, nadležnost gradske policije delimično se preklapa sa nadležnostima građevinske inspekcije, inspekcije za drumski saobraćaj i inspekcije za zaštitu životne sredine.

Postoji, međutim, velika razlika u načinu rada ovih inspekcija i komunalne policije. Moglo bi se reći da je zadatak komunalnih policajaca da se potrude da inspektori imaju što manje posla.

Policajac će, dok patrolira gradom ili kada izađe na lice mesta po prijavi građana, odmah čim uoči da neko, na primer, baca šut u kontejner ili tek namerava da to učini, narediti toj osobi da to prekine da čini, izvadi šut iz kontejnera i pozove službu nadležnu za odvoženje šuta. Ako ga prekršilac ne posluša i nastavi da lopata građevinski otpad u kontejner, policajac će mu zatražiti ličnu kartu, a ako je ovaj nema kod sebe odvešće ga u policijsku stanicu. Ako prekršilac pritom pruža otpor, komunalni policajac ga može vezati lisicama. Na kraju će mu naplatiti mandatnu kaznu ili napisati prekršajnu prijavu ili će, ako je slučaj komplikovaniji i on ne može da se upušta u detalje, pozvati komunalnu inspekciju.

Inspekcija, s druge strane, može samo da naplaćuje mandatne kazne i piše prekršajne prijave, ne patrolira gradom svakodnevno, a ne može ni pod kojim uslovima da fizički spreči prekršioca da nastavi da čini prekršaj.

Gradske inspekcije, međutim, mogu da pozovu komunalnu policiju u pomoć, kad god ih neko onemogućava da sprovedu ono što propisi nalažu.

Razlika između komunalne i redovne policije

Redovna i komunalna policija razlikuju se pre svega po nadležnostima. Komunalna policija se brine o čistoći, komunalnom redu i ostalim problemima za koje je nadležna lokalna samouprava. „Obična” policija čuva javni red i mir, kao i bezbednost i imovinu građana, sprečava krivična dela i hvata kriminalce.

Druga značajna razlika je u ovlašćenjima. Komunalni policajci ne nose vatreno oružje, a mogu nekog da privedu samo ako je on počinio neki prekršaj a nije u stanju da dokaže svoj identitet. Za razliku od regularnih policijaca, komunalni policajci ne mogu nekog da privedu „samo” zato što je prekršio propise, ako im pokaže uredne lične isprave.

Ako se komunalni policajci suoče sa bilo kakvim ozbiljnijim otporom, na primer oružanim, oni moraju da pozovu u pomoć kolege iz „obične” policije.

Kako prepoznati komunalnog policajca?

Komunalnog policajca prepoznaćeš po uniformi i službenom vozilu čiji izgled propisuje skupština grada.

Na svim uniformama se mora, osim natpisa „Komunalna policija” i imena i grba grada, naći prezime, identifikacioni broj i oznaka položaja komunalnog policajca.

Svaki komunalni policajac ima službenu legitimaciju. Pre nego što bilo šta preduzme protiv nekog, komunalni policajac mora da se predstavi dotičnoj osobi a, ako ona to zatraži, i da joj pokaže svoju legitimaciju.

 

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.3/5
(Ukupan broj ocena:30)
This entry was posted in Komunalna policija and tagged , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje