U pravu si! Online

Šta su informacije od javnog značaja?

Informacije od javnog značaja su sve informacije sadržane u dokumentima kojima raspolažu organi javne vlasti, a tiču se njihovog rada i postupaka, i one prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja moraju biti dostupne svim građanima i medijima, osim u ograničenom broju slučajeva kada organ od kojeg tražiš podatke može da ti ih uskrati.

Ove informacije tražiš obraćajući se direktno organu vlasti ili instituciji za koju veruješ da ih ima, a ukoliko ih iz bilo kojeg razloga ne dobiješ ili naiđeš na neke probleme u njihovom dobijanju, možeš da zatražiš pomoć od poverenika za informacije od javnog značaja.

Zašto je to za tebe važno?

Svrha uvođenja prava na informacije od javnog značaja jeste da se svim građanima da mogućnost da kontrolišu rad vlasti i utiču na rešavanje društvenih i političkih pitanja koja nisu vezana samo za njih kao pojedince. Kada je reč o informacijama od javnog značaja, informacije koje tražiš ne moraju imati nikakve veze sa tobom lično. U stvari, u informacije od javnog značaja ne spadaju specifični podaci ni o jednoj ličnosti, osim kada je reč o nosiocima javnih funkcija, a i za to je potrebno da budu zadovoljeni posebni uslovi (vidi dole).

Drugim rečima, ti ionako imaš pravo da dobiješ sve informacije koje vlasti imaju o tebi lično, ili se tiču odlučivanja o nekom tvom pravu, kao što je pravo na penziju ili lečenje, na primer. Međutim, ako si pre donošenja ovog zakona želeo da saznaš zašto ti se na 300 metara od kuće u reku izliva industrijski otpad i ko je za to kriv, niko nije bio obavezan da ti takvu informaciju pruži. Nije bilo važno to što izlivanje otpada baš tebi smrdi i preti zdravlju baš tvoje dece.

Sada je davanje informacija građanima koji to traže postalo obaveza svih organa javne vlasti. Ne samo to, da bi se sprečilo da organi javne vlasti procenjuju o čemu treba da te obaveste a o čemu ne, ili da li baš ti lično imaš pravo na baš te informacije, dato je pravo svim građanima da traže sve informacije o radu svih organa javne vlasti, osim u retkim izuzecima propisanim zakonom.

Zgodna posledica ovakvog rešenja jeste da ti možeš da iz čiste radoznalosti tražiš da te obaveste i o sitnicama kao što su koliko se para u kabinetu gradonačelnika troši na kupovinu spajalica.

Kome možeš da tražiš informacije?

Imaš pravo da zatražiš informacije od javnog značaja od bilo kog organa javne vlasti, a to su:

 • svi državni organi (Narodna skupština, vlada, ministarstva, sudovi, tužilaštva…);
 • organi teritorijalne autonomije i organi lokalne samouprave (Pokrajinsko veće AP Vojvodina, pokrajinski sekretarijati,  gradonačelnici, predsednici opština, opštinski organi uprave…);
 • organizacije kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja (razne nezavisne agencije koje je osnovala država, fakulteti i druge ustanove);
 • ustanove koje su osnovali ili finansiraju u celini, odnosno u pretežnom delu, neki od državnih organa (ustanove u oblasti kulture, javna preduzeća…).

Informacije koje ne možeš da tražiš

Organ vlasti uskratiće ti informaciju koju si tražila ukoliko bi sa njom mogla da:

 • ugroziš nečiji život, zdravlje ili sigurnost;
 • ugroziš, ometeš ili otežaš sprečavanje ili otkrivanje krivičnog dela, vođenje pretkrivičnog ili sudskog postupka ili izvršenje presude ili sprovođenje kazne;
 • ozbiljno ugroziš odbranu zemlje, nacionalnu ili javnu bezbednost, ili međunarodne odnose;
 • bitno umanjiš sposobnost države da upravlja ekonomskim procesima u zemlji, ili otežaš ostvarivanje opravdanih ekonomskih interesa;
 • učiniš dostupnom informaciju ili dokument koji se čuva kao državna, službena ili poslovna tajna.

Zaštita privatnosti

Organ vlasti neće ti omogućiti da dobiješ traženu informaciju na uvid ukoliko bi time povredila nečiju privatnost ili ugled. Ipak, postoji nekoliko izuzetaka od ovog pravila, kada možeš da dobiješ i informaciju koja se odnosi na nečiji privatni život:

 • ako je lice na to pristalo;
 • ako je reč o ličnosti, pojavi ili događaju od interesa za javnost, a naročito ako je u pitanju nosilac državne i političke funkcije i ako je informacija važna s obzirom na funkciju koju to lice vrši;
 • ako je reč o licu koje je svojim ponašanjem, naročito u vezi sa privatnim životom, dalo povoda za traženje informacije (na primer, ako primetiš da načelnik građevinske inspekcije u tvojoj opštini ima platu od 40.000 dinara, a upravo je kupio „mercedes” od 100.000 evra, imaš pravo da tražiš da ti se objasni odakle mu pare za to).

Situacije u kojima izgovori ne važe

Organ javne vlasti nikad nema pravo da uskrati građanima i medijima informacije koje mogu imati uticaja na očuvanje života i zdravlja ljudi i zaštitu životne sredine i tada se ne sme pozivati na zakonske odredbe koje govore o mogućnosti da ti ne da traženi dokument.

 

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.8/5
(Ukupan broj ocena:14)
This entry was posted in Informacije od javnog značaja and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje