U pravu si! Online

Kako tražiš informacije od javnog značaja?

Da bi od nekih organa javne vlasti dobio informaciju od javnog značaja, treba da odeš u te institucije i podneseš pismeni zahtev za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja.

Pristup traženim informacijama organ vlasti je dužan da omogući i na osnovu usmenog zahteva koji se saopštava u zapisnik, pri čemu se takav zahtev unosi u posebnu evidenciju i primenjuju se rokovi kao da je zahtev podnet pismeno.

Šta treba da sadrži zahtev?

U zahtevu moraš da navedeš naziv organa vlasti, svoje ime, prezime i adresu i što precizniji opis informacije koju tražiš. Ne moraš da navedeš zašto želiš određenu informaciju, niti oni smeju to da te pitaju.

Institucija ili organ može propisati obrazac za podnošenje zahteva, ali mora razmotriti i zahtev koji nije sačinjen u tom obrascu.

Ukoliko im nešto u tvom zahtevu nije jasno, mogu da traže da ga dopuniš. O potrebi da dopuniš zahtev moraju da te obaveste u roku od 15 dana od podnošenja zahteva, odnosno u roku od 48 sati ako se tvoj zahtev odnosi na zaštitu nečijeg života i zdravlja ili zaštitu životne sredine. Ti onda imaš dodatni rok od 15 dana da dopuniš zahtev. Ako to ne učiniš, a nedostaci zahteva su takvi da institucija ne može da ga ispuni, ona može da odbaci tvoj zahtev.

Postupak po zahtevu

Ukoliko organ kome si se obratio ima informaciju koju tražiš, dužan je da ti izda kopiju dokumenta u kojem se ta informacija nalazi, i to u obliku (audio, video, digitalni zapis, fotokopija) u kom si tražio, ako je to moguće. Ako nije, onda u obliku u kojem taj organ čuva traženu informaciju.

Institucija od koje si tražio informaciju obavestiće te o tome gde ćeš (to mora biti uvek u njenim prostorijama), kada i na koji način moći da pogledaš traženi dokument. Ukoliko imaš opravdan razlog za to, možeš da tražiš da izvršiš uvid u traženu informaciju u neko drugo vreme.

Ako ne raspolažu opremom za kopiranje, a ti tražiš kopiju, moraju da te obaveste o mogućnosti da ti napraviš kopiju svojom opremom. Na primer, ako je informacija na disku računara, a njima je DVD pisač u kvaru, možeš da doneseš svoj laptop i prekopiraš fajlove sa diska na svoj računar.

Rokovi

Moraju da ti daju informaciju bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana kada si predao potpun zahtev. Ako je tvoj zahtev od velike važnosti, to jest ako bi njime mogao da zaštitiš nečiji život ili slobodu, ili ako se odnosi na ugrožavanje ili zaštitu ljudskog zdravlja ili životne sredine, organ vlasti obavezan je da ga ispuni u roku od 48 sati od prijema zahteva.

Ukoliko organ kome si se obratio iz opravdanih razloga ne može da ti omogući da pogledaš željene informacije u zakonskom roku, dužan je da te u roku od sedam dana od prijema tvog zahteva obavesti o tome i odredi naknadni rok za izdavanje dokumenta, koji ne sme da bude duži od 40 dana, opet računato od dana kada si predao zahtev.

Ako smatraju da postoje opravdani razlozi da tvom zahtevu delimično ili potpuno ne udovolje, moraju o tome da te pismeno obaveste u roku od 15 dana od dana kada si podneo zahtev i da obrazlože zašto su te odbili.

Izuzeci

Ako je informacija koju tražiš takva da organ vlasti mora da ti je da, on to ipak može da odbije ako proceni da zloupotrebljavaš ovo pravo, a naročito ako je traženje nerazumno; to je često slučaj kada se ponavlja zahtev za istim ili već dobijenim informacijama, ili kada se traži prevelik broj informacija.

S druge strane, ako se informacija koju tražiš nalazi u nekom dokumentu koji sadrži informacije koje organ vlasti nije dužan da ti da, a sam podatak koji tebe zanima nije na listi zabranjenih informacija, organ kom se obraćaš dužan je da tu informaciju razdvoji od ostalih, ako je ikako moguće, i dostavi ti je.

Da li se plaća?

Sam uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju je besplatan. Ukoliko želiš da dobiješ kopiju tog dokumenta, moraćeš da platiš troškove kopiranja, a ukoliko želiš da ti kopija bude poslata poštom, moraćeš da platiš i poštanske troškove.

Plaćanja ovih troškova oslobođeni su novinari, pripadnici udruženja za zaštitu ljudskih prava i svi građani kada se tražena informacija odnosi na ugrožavanje ili zaštitu zdravlja stanovništva ili životne sredine.

 

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.3/5
(Ukupan broj ocena:4)
This entry was posted in Informacije od javnog značaja and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje