U pravu si! Online

Šta nije diskriminacija?

Postoje neke situacije koje mogu izgledati kao diskriminatorske, ali se iz različitih razloga takvim ne smatraju.

Opravdana povreda načela jednakih prava i obaveza

Povreda načela jednakih prava i obaveza uvek predstavlja diskriminaciju, ali postoje slučajevi kada je povreda ovog načela opravdana i dozvoljena.

Pre svega, cilj povrede ovog načela mora biti opravdan. Opravdano je, na primer, nekom ograničiti pravo na upravljanje motornim vozilom zbog njegovog zdravstvenog stanja, ako je to stanje takvo da može biti ugrožena bezbednost saobraćaja, ali se ne može ograničiti pravo nepismene osobe da joj postupak pred organima vlasti bude objašnjen, pod izgovorom da šalterska služba ima previše posla.

Drugo, i kada je cilj opravdan, mera kojom se narušava ovo načelo mora biti srazmerna cilju. Dakle, ako je neko oboleo od opasne zarazne bolesti, njemu će biti uskraćeno pravo da se prošeta centrom grada, i to opravdano. To pravo mu, međutim, može biti uskraćeno tako što će on biti upućen u bolnicu, ali nikako ne tako što će biti zatvoren u limeni ormar u podrumu te bolnice.

Treće, posledice koje će diskriminisana osoba pretrpeti zbog kršenja ovog načela (podrazumeva se da je cilj kršenja opravdan, a da su mere kojima se to čini primerene) moraju biti manje od štete koja bi nastala po druge da njena prava nisu prekršena.

Pri izboru kandidata za posao

Poslodavac ima pravo da pri prijemu na posao među prijavljenima odabere kandidata čije lične osobine i sposobnosti najpribližnije odgovaraju potrebama radnog mesta, dakle, kandidata koji je najbolji za taj posao. To što nije odabrao kandidata koji nema tražene osobine, nije diskriminacija. Ako se za snimanje TV reklame traži lepa, mlada devojka tamne puti, koja može da iz mesta preskoči zid visine jednog metra, i na audiciji bude izabrana baš takva, ti ne možeš da tvrdiš da si diskriminisan po osnovu pola, starosnog doba, zdravstvenog stanja i boje kože zato što si sredovečni, beli, gojazni muškarac (kome kad poskoči ne može čovek ispod nogu da izvuče ni list papira).

Sem toga, iako u drugim situacijama tvoja ubeđenja ne daju nikome pravo da se prema tebi ponaša drugačije, ponekad mogu predstavljati opravdanu prepreku da dobiješ neki posao. To što ti, možda, veruješ da je „batina iz raja izašla“ i koristiš svaku priliku da to obznaniš, ne opravdava nečiju odluku da ti ne da vakcinu protiv gripa, ali svako ima pravo da te upravo zbog toga glat odbije ako si se prijavio za posao brige o žrtvama nasilja.

Kad je potrebno zaštititi prava drugih

Ako bi potpunim ostvarenjem nečijih prava bila u većoj meri ugrožena prava nekog drugog ili prava velikog broja ljudi, onda je opravdano ograničiti ta prava.

Tako diskriminacija zbog političke pripadnosti nije to kada je nekom državnom funkcioneru zakonom zabranjeno da istovremeno obavlja i stranačku funkciju (jer on treba da radi u interesu građana, a ne stranke), ili to što su zabranjeni fašizam, nacizam i rasizam (jer te ideologije zagovaraju diskriminaciju i neravnopravnost).

Ne smatra se diskriminacijom ni postupanje sveštenika, odnosno verskih službenika tradicionalnih verskih zajednica, koje je u skladu sa verskom doktrinom; na primer, kada se za vreme liturgije u crkvi, iako je ona javna zgrada, zahteva da budu prisutne samo krštene osobe. Kad ne bi bilo tako, verska sloboda u stvari ne bi postojala.

Kad bi neko neopravdano pretrpeo veće troškove

Kada je reč o osobama sa invaliditetom, zakon je izričito predvideo da nije diskriminacija ako im se naplati veća cena neke usluge, ali samo ako su zbog pružanja usluge toj osobi povećani troškovi onog ko pruža uslugu. To je jedini izuzetak od pravila da niko nema pravo da odbije da nekom pruži neku uslugu koju inače pruža i naplaćuje svima, ili da nekome za pružanje te usluge nametne posebne uslove.

Prava rezervisana za državljane Srbije

U Srbiji je zabranjeno diskriminisati nekog prema državljanstvu, ali stranci nemaju baš sva prava kao građani Srbije. Oni nemaju, na primer, pravo glasa na ovdašnjim izborima, jer je to pravo rezervisano samo za državljane Srbije.

 

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.5/5
(Ukupan broj ocena:8)
This entry was posted in Diskriminacija and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje