U pravu si! Online

Šta je diskriminacija?

Verovatno si nekad video da prodavačica u pekari prvo usluži finu namirisanu gospođu iako je zapravo na redu bio tamnoputi dečak, a verovatno nikad nisi čuo za mušku sekretaricu. U mnogim sredinama preovlađuje mišljenje da izvesne grupe ljudi, određene nekom ličnom osobinom, svojstvom, a ne svojim ponašanjem (dakle, „ljudi sa plavim očima”, a ne „ljudi koji uništavaju saobraćajne znake”), treba da imaju manja, a neke veća prava ili mogućnosti. Diskriminacija je kada neko takve stavove pokuša da sprovede u stvarnosti, dakle da određenim grupama ljudi uskrati neka prava koja im pripadaju, samo na osnovu njihovih ličnih svojstava, osobina ili uverenja. U Srbiji je diskriminacija zabranjena zakonom.

Zakonska definicija diskriminacije

Zakon o zabrani diskriminacije kaže da je diskriminacija svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje prema nekim osobama ili grupama ljudi, kao i prema članovima njihovih porodica ili njima bliskim osobama, na otvoren ili prikriven način, i to kada je osnov za pravljenje te razlike:

 • rasa, boja kože, preci, državljanstvo, nacionalna pripadnost ili etničko poreklo, jezik;
 • versko ili političko ubeđenje, članstvo u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama;
 • pol, rodni identitet ili seksualna orijentacija;
 • imovno stanje;
 • rođenje, genetske osobenosti, zdravstveno stanje, invaliditet;
 • bračni i porodični status (porodične obaveze, trudnoća);
 • osuđivanost;
 • starosno doba;
 • izgled, i druga stvarna lična svojstva, ili lična svojstva koje ti je neko neopravdano pripisao.

Zašto je diskriminacija pogrešna?

Kad pošteno razmisliš, bez obzira kako je do mišljenja koje dovodi do diskriminacije došlo, uviđaš da su takvi stavovi jednostavno besmisleni. Najčešće se takvi stavovi pravdaju predrasudama da pripadnost nekoj grupi obavezno prati i određeno ponašanje, pa su tako „svi Romi prljavi”, a „deca razvedenih roditelja uvek su loši đaci”.

Ako pripadaš nekoj od diskriminisanih grupa, onda ti je to jasno, jer si verovatno takav način razmišljanja osetio na svojoj koži. A ako joj ne pripadaš, pokušaj da zamisliš kako bi se osećao da se jednog jutra probudiš i otkriješ da su pravila promenjena, pa je od danas tvoja boja kože, na primer, nepoželjna, pa da se prodavačica prema tebi iz čista mira ponaša kao prema onom dečaku sa početka teksta.

Teški oblici diskriminacije

Zakon je neke oblike diskriminacije okarakterisao kao teške. Poverenik za ravnopravnost ima obavezu da upozori javnost na ovakve slučajeve diskriminacije, a ova zakonska odredba imaće uticaja i na sud kada odlučuje o težini štete koju je diskriminisana osoba pretrpela, pa samim tim i na visinu naknade te štete.

Teški oblici diskriminacije su:

 • izazivanje i podsticanje diskriminacije po osnovu nacionalne, rasne ili verske pripadnosti, jezika, političkog opredeljenja, pola, rodnog identiteta, seksualnog opredeljenja i invaliditeta;
 • propagiranje ili vršenje diskriminacije od strane organa javne vlasti i u postupcima pred organima javne vlasti;
 • propagiranje diskriminacije putem javnih glasila;
 • ropstvo, trgovina ljudima, aparthejd, genocid, etničko čišćenje i njihovo propagiranje;
 • diskriminacija po osnovu dva ili više ličnih svojstava (višestruka ili ukrštena diskriminacija);
 • diskriminacija izvršena više puta (ponovljena diskriminacija) ili u dužem vremenskom periodu (produžena diskriminacija) prema istoj žrtvi;
 • diskriminacija sa teškim posledicama po žrtvu, druge osobe ili imovinu, a naročito ako je reč o kažnjivom delu u kom je pretežna ili isključiva pobuda za izvršenje bila netrpeljivost zasnovana na ličnim svojstvima.

Zaštita boraca protiv diskriminacije

Što se zakonske zaštite tiče, računa se da diskriminacija postoji ne samo kad se nečija prava ugrožavaju na osnovu njegovih ličnih svojstava, već i ako se prema nekom postupa lošije nego prema drugima isključivo ili uglavnom jer je tražio, ili namerava da traži, zaštitu od diskriminacije za sebe ili nekog drugog, ili zbog toga što je ponudio, ili namerava da ponudi, dokaze o nečijem diskriminatorskom postupanju.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.6/5
(Ukupan broj ocena:37)
This entry was posted in Diskriminacija and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje