U pravu si! Online

Gde se ispoljava diskriminacija?

Situacije u kojima se najčešće ispoljava diskriminacija su one u kojima se svi svakodnevno nalazimo. Svi moramo da zaradimo neki dinar, odemo u prodavnicu da ga potrošimo, moramo kod lekara, na opštinski šalter, deca moraju da se igraju u parku, i pri svemu tome svi moramo da prođemo ulicom. Jasno je propisano šta se u svakoj od ovih situacija nikako ne sme događati (što ne znači da je dozvoljen neki oblik diskriminacije koji nije pomenut).

U postupcima pred organima vlasti

Svako ima pravo na jednak pristup i jednaku zaštitu svojih prava pred sudovima i organima javne vlasti (policijom, inspekcijama, lokalnim vlastima, u centru za socijalni rad). Gospodin u skupom odelu i sa zlatnim satom na ruci morao bi na opštinskom šalteru da dođe na red posle prosjaka u ritama ako je prosjak stao u red pre njega. Zakon je diskriminatorsko ponašanje državnih i lokalnih (pokrajinskih, gradskih, opštinskih) službenika i zaposlenih u organizacijama i preduzećima koja vrše javna ovlašćenja (u školama, zdravstvenim ustanovama, javnim preduzećima) okarakterisao kao težu povredu radne dužnosti, a to znači da oni koji tako postupaju moraju biti kažnjeni (novčano, trajnim smanjenjem plate, ili premeštajem na niže radno mesto), a mogu i da izgube posao.

Pri pružanju usluga

Firmama ili pojedincima koji javno pružaju usluge zabranjeno je da odbiju da nekom pruže te usluge ili da za pružanje usluga nekom postavljaju uslove koji se ne traže od drugih, samo zbog nekog njegovog ličnog svojstva. Ne smeju ni da nekom neopravdano omoguće prvenstvo u odnosu na tebe, zbog tvojih ličnih svojstava. Tako u butiku ne mogu da traže od tebe, ako ti nedostaje neki ekstremitet da se presvlačiš u posebnoj kabini, daleko od „normalnih” kupaca. Ili, ne mogu da kažu: „Mi u ovoj kafani ne uslužujemo bivše robijaše”.

Pri korišćenju javnih objekata i površina

Svako ima pravo na jednak pristup objektima u javnoj upotrebi (što će reći da mu se mora omogućiti da uđe u zgrade državnih organa, škole, bolnice, ustanove socijalne zaštite, kulture, sporta, hotele i restorane, javna skloništa…), kao i javnim površinama (parkovima, trgovima, ulicama, pešačkim prelazima…). To znači da niko ne sme da zabrani Romima ulazak na gradski bazen, kao što se dešavalo, a vlasnici i zakupci javnih zgrada i poslovnih prostora moraju da omoguće da i ljudi u invalidskim kolicima nesmetano uđu u zgradu.

Na poslu

Zaštitu od diskriminacije na poslu uživaju ne samo zaposleni (po ugovoru o radu ili bilo kom drugom ugovoru), već i pripravnici, volonteri, učenici i studenti na praksi, oni koji tek traže posao i svi drugi koji po bilo kom osnovu učestvuju u radu.

Diskriminacija na poslu je posebno zabranjena (jer su u tim situacijama posledice po žrtve najgore) u odnosu na:

 • zapošljavanje i izbor kandidata za obavljanje određenog posla;
 • izvršenje obaveze poslodavca da ti obezbedi određene uslove rada;
 • ostvarivanje prava na obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje na radu;
 • odlučivanje o nečijem napredovanju na poslu;
 • otkazivanje ugovora o radu.

Odredbe ugovora o radu kojima se utvrđuje bilo kakva diskriminacija jednostavno ne važe i neće ih priznati nijedan sud.

U obrazovanju

Zabranjeno je na osnovu ličnog svojstva:

 • otežati ili onemogućiti nekom upis u školu ili na fakultet, ili ga isključiti iz ovih ustanova;
 • otežati ili uskratiti nekome mogućnost praćenja nastave i učešća u drugim aktivnostima u obrazovnoj ustanovi;
 • razvrstavati učenike (kada, na primer, učiteljica prema zanimanju roditelja, to jest prema njihovom pretpostavljenom imovnom stanju, bira koji će učenici biti u njenom odeljenju prvog razreda osnovne škole).

U zdravstvenim ustanovama

Diskriminacija postoji naročito ako se nekom neopravdano odbije pružanje zdravstvenih usluga ili postave posebni uslovi za pružanje tih usluga, koji nisu opravdani medicinskim razlozima. Zakon izričito zabranjuje da lekar nekom odbije da postavi dijagnozu ili uskrati informacije o zdravstvenom stanju, ili preduzetim ili nameravanim merama lečenja ili rehabilitacije, zbog njegovih ličnih svojstava. Lekar ne sme da kaže: „Ma on je nepismen, šta ima njemu da objašnjavam da ćemo mu amputirati nogu.”

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.3/5
(Ukupan broj ocena:1)
This entry was posted in Diskriminacija and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje