U pravu si! Online

Vrste sredstava prinude

Sredstva prinude koja stoje na raspolaganju policiji jesu:

 • fizička snaga;
 • službena palica (pendrek);
 • sredstva za vezivanje (lisice i slično);
 • specijalna vozila;
 • službeni psi;
 • službeni konji;
 • sredstva za zaprečavanje;
 • uređaji za izbacivanje mlazeva vode (vodeni topovi);
 • hemijska sredstva (suzavac);
 • posebne vrste oružja i eksplozivnih sredstava;
 • vatreno oružje.

Pored opštih pravila upotrebe koja važe za sva ova sredstva (o tome čitaj

), za svako od njih važe i neka posebna pravila. Pravila upotrebe vatrenog oružja obradili smo u posebnom članku.

Fizička snaga

Ovde se misli na upotrebu različitih zahvata borilačkih veština ili sličnih postupaka da bi se savladao

osoba koje remete javni red, koje treba dovesti, zadržati ili uhvatiti, kao i radi odbijanja napada na policajca, neku drugu osobu ili na objekat ili prostor koji policajac obezbeđuje. Sa upotrebom se prestaje čim prestane napad ili otpor.

Službena palica

Palica (pendrek) može se upotrebiti ako upotreba samo fizičke snage ne daje rezultat ili je jasno da ne bi bila delotvorna. Udarci službenom palicom ne nanose se po glavi, vratu, kičmi, grudnom košu, stomaku, genitalijama i zglobovima, osim kao krajnja mera. Palica ne sme da se upotrebi na osobi koja pruža samo pasivni otpor, izuzev ako se takav otpor ne može savladati na drugi način.

Prema osobama mlađim od 14 godina, kao i očigledno bolesnim i iznemoglim osobama, teškim invalidima i ženama čija je trudnoća vidljiva, palica se može upotrebiti samo ako vatrenim oružjem ili drugim opasnim predmetom ugrožavaju nečiji život.

Sredstva za vezivanje

Reč je o vezivanju ruku ispred ili iza leđa (mada u izuzetnim slučajevima mogu biti vezane i noge) službenim lisicama, plastičnim zategama ili drugim sredstvima namenjenim za to. Osoba može biti vezana radi:

 • sprečavanja otpora ili odbijanja napada na policajca;
 • sprečavanja bekstva;
 • onemogućavanja samopovređivanja ili povređivanja druge osobe.

Policajac ne sme jednim sredstvom za vezivanje istovremeno da veže dve osobe različitog pola.

Specijalna vozila

Reč je o vozilima za izbacivanje vode pod pritiskom, oklopnim vozilima sa ugrađenom zaprečnom ogradom ili bez nje, helikopterima, vozilima za uklanjanje prepreka i drugim vozilima posebne namene. Na njima može biti ugrađeno i vatreno oružje.

Mogu se upotrebiti radi uspostavljanja narušenog javnog reda, zaprečavanja prolaska ljudi i radi upotrebe hemijskih sredstava i vatrenog oružja ugrađenog na ta vozila. Specijalna vozila mogu se upotrebiti i za obezbeđivanje javnih skupova, ličnosti, organa, objekata i prostora, za borbu protiv terorista i organizovanog kriminala, rešavanje talačkih situacija i hvatanje zabarikadiranih osoba.

Uređaji za izbacivanje vode i vatreno oružje upotrebljavaju se po pravilima za ta sredstva prinude.

Službeni psi

Mogu se upotrebljavati samo posebno dresirani psi, i to samo pod nadzorom stručnog vodiča pasa, na način kojim se neće izazvati uznemirenje građana. Upotrebom službenog psa smatra se puštanje psa prema nekoj osobi i zaprečavanje prolaska ljudi. Ako okolnosti to dopuštaju, vodič će upozoriti izgrednika da će pustiti psa ukoliko ne postupi po policijskom naređenju.

Službeni pas može da se upotrebi u slučajevima:

 • kada su ispunjeni uslovi za upotrebu fizičke snage ili službene palice (službeni pas može se upotrebiti samo sa zaštitnom korpom);
 • kada su ispunjeni uslovi za upotrebu vatrenog oružja (u ovom slučaju pas se može upotrebiti i bez zaštitne korpe);
 • kada se uspostavlja narušeni javni red (samo sa zaštitnom korpom).

Ako službeni pas ostane bez vodiča, drugi policajac dužan je da uhvati psa i povuče ga iz akcije.

Službeni konji

Reč je o posebno dresiranim konjima koje je moguće upotrebiti samo ukoliko ih jaše konjanik. Upotrebljavaju se kretanjem prema ljudima radi njihovog razdvajanja ili potiskivanja, ili tako što će konj jednostavno stajati u mestu i sprečavati prolazak. Konjanik može da upotrebi i službenu palicu i vatreno oružje, pod uslovima za upotrebu tih sredstava.

Sredstva za zaprečavanje

Postoje sredstva za prinudno zaustavljanje vozila i sredstva za zaprečavanje prolaska ljudi.

Sredstva za prinudno zaustavljanje vozila jesu bodljikave trake i druge naprave kojima se vozilo u pokretu može prinudno zaustaviti i mogu se upotrebiti radi sprečavanja:

 • bekstva uhapšene osobe, osobe za koju postoji nalog za lišenje slobode i osobe zatečene u vršenju krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti;
 • nezakonitog prelaska državne granice vozilom;
 • nedozvoljenog prilaska vozila osobama koje obezbeđuje policija.

Ispred postavljenih sredstava za prinudno zaustavljanje vozila, na odgovarajućoj udaljenosti, postavljaju se saobraćajni znakovi obaveznog zaustavljanja i zabrane preticanja, ako je to moguće u datoj situaciji.

Sredstva za zaprečavanje prolaska ljudi su, na primer, zaprečne ograde, specijalna vozila, službeni psi i službeni konji. Mogu se upotrebiti za presecanje i podelu prostora prilikom održavanja javnog reda i obezbeđivanja javnih skupova, za blokadu određenog prostora ili objekta, odnosno za ograničenje, zabranu ili usmeravanje kretanja ljudi.

Uređaji za izbacivanje mlazeva vode

Ovi uređaji (vodeni topovi) mogu se upotrebiti samo prema grupi koja se okupila i svojim ponašanjem mogla bi izazvati nasilje. Jači vodeni topovi ne smeju se usmeravati direktno prema ljudima sa udaljenosti s koje bi se mogao ugroziti nečiji život.

Hemijska sredstva

Policija sme da upotrebljava samo suzavce (ili blaže materije) kratkotrajnog dejstva, koji ne ostavljaju nikakve posledice. Mogu se upotrebiti radi odbijanja napada i savlađivanja otpora kada fizička snaga i palica nisu delotvorni, radi uspostavljanja narušenog javnog reda, isterivanja ljudi iz zatvorenog prostora, za rešavanje talačkih situacija i u slučajevima kad su ispunjeni uslovi za upotrebu posebnih vrsta oružja i eksplozivnih sredstava ili za upotrebu vatrenog oružja.

Upotrebu hemijskih sredstava za uspostavljanje javnog reda mora da odobri direktor policije ili starešina koga on ovlasti.

Hemijska sredstva ne upotrebljavaju se prema osobama koje se nalaze u blizini eksplozivnih ili zapaljivih materija, na velikoj visini i na sličnim mestima gde bi mogao biti ugrožen život ljudi.

Pri upotrebi hemijskih sredstava u blizini dečjih i staračkih ustanova, bolnica, osnovnih škola i prometnih saobraćajnica preduzimaju se i posebne mere zaštite.

Posebne vrste oružja i eksplozivna sredstava

Posebne vrste oružja (misli se na automatsko oružje i snajpere, na primer) i eksplozivna sredstva (šok-bombe) mogu se upotrebiti samo ako su ispunjeni uslovi za upotrebu vatrenog oružja, a upotreba drugih vrsta oružja je neuspešna ili ne jamči uspeh. Odluku o upotrebi donosi direktor policije, uz saglasnost ministra.

Nije ih dozvoljeno upotrebiti radi sprečavanja bekstva, a eksplozivna sredstva nije dozvoljeno upotrebiti prema ljudima u masi.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
5.0/5
(Ukupan broj ocena:3)
This entry was posted in Policija i predkrivični postupak and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • oebs

  oebs
 • Izrada vodiča kroz bezbednost mladih izrađena je uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju, u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Stavovi izraženi u vodiču pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS u Srbiji.
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje